nl | en steun ons

Conflict Zones

Conflict Zones is a series of online conversations around conflicts of different kinds, with various degrees of visibility and scope. Conflict Zones takes place every fortnight on Tuesday at 7 p.m.

Click on this link to follow the conversation on Zoom. No registration required.

In the series, we exchange thoughts and personal stories with artists and cultural workers who are facing a precarious situation as a result of different kinds of conflict: military and political but also legal, ethical, or other; at a workplace, at home, or in exile. The series gives platform and visibility to the practices that might be underexposed or even under attack at the given moment. During intimate talks, we are trying to unveil different layers of conflict and foreground how they disrupt artistic practices and daily lives alike. We want to listen. Truly listen.

We do not claim to be objective nor comprehensive. The making of the series is inspired by the improv acting methodology that lies at the core of Jester. We always start from a speaker we have a connection with, as an organisation and as people, and from a subject with a sense of urgency. From there, we see how the programme will unfold.

Due to the current war in Ukraine, the topic of conflict became even more imminent in the general programme ideas for Jester. Departing from conversations with Ukrainian curator Alexandra Tryanova, our intern, and some of the Ukrainian artists with whom we have worked in the past, formed the catalyst for this initiative. Based on that, we decided to address this urgency first within our series. This is followed by all kinds of ‘conflicts’ that are linked to the organisation; materials that conflict with each other, neighbours who have to get used to a new art building in their backyard, or a court case about ownership.

_

met Olha Honchar
dinsdag 05.04.22, 19.00 uur

Conflict Zones is een serie van online gesprekken rond verschillende vormen van conflict, met diverse gradaties van zichtbaarheid en grootte. We starten de wekelijkse serie op dinsdag 5 april om 19 uur. Klik op deze link om het gesprek op Zoom te volgen. Geen registratie nodig. In de reeks worden gedachten en persoonlijke verhalen gedeeld door kunstenaars en cultuurwerkers die door een conflict in een precaire situatie zijn terechtgekomen. Deze kunnen militair, politiek, juridisch, ethisch of anders van aard zijn en ontstaan zijn op de werkvloer, binnenshuis of in ballingschap.

Conflict Zones biedt een platform en zichtbaarheid aan praktijken die onderbelicht zijn of zelfs onder druk staan op het moment van het gesprek. Tijdens de intieme conversaties proberen we de verschillende lagen van het conflict zichtbaar te maken en te laten zien hoe deze zowel de artistieke praktijk als het dagelijks leven verstoren. We want to listen. Truly listen.

We beseffen dat we niet objectief of allesomvattend zijn. Het maken van de serie is geïnspireerd door de improvisatietheater methodologie die in het hart van Jesters werking ligt. We starten vanuit een gast waar we een connectie mee hebben, persoon of organisatie, en vanuit een onderwerp dat urgentie heeft. Vanaf daar zien we hoe het programma zich ontwikkeld.

Vanwege de huidige oorlog in Oekraïne werd conflict als onderwerp nog meer verankerd in de overkoepelende programma focus van Jester. Gesprekken die we voerden met de Oekraïense curator Alexandra Tryanova, op dit moment onze stagiaire, en met de kunstenaars waarmee we in het verleden hebben gewerkt die uit die regio komen, vormden zich als katalysator voor dit initiatief. Op basis daarvan besloten we om het conflict in Oekraïne als vertrekpunt te nemen voor de serie. Alexandra Tryanova modereert de eerste gesprekken.

Olha Honchar

Onze eerste gast is culturoloog Olha Honchar (UA), project-, communicatiemanager en anticrisismanager. Zij is directeur van het herdenkingsmuseum voor totalitaire regimes ‘Territory of Terror’ in Lviv en doet onderzoek naar de kenmerken van PR, cultuur- en museummanagement in Oekraïne. Hiernaast is zij verantwoordelijk voor de communicatie van de projecten ‘Cultural diplomacy between the regions of Ukraine’ in de frontlinie en bevrijde steden van de regio’s Donetsk en Luhansk: ‘The museum is open for renovation’, de expeditie ‘HERE AND THERE’ en andere. In het regionaal museum van Luhansk in Starobilsk, is Honchar co-curator van de experimentele tentoonstelling van de Anti-Terroristische Operatie. Tijdens de eerste dagen van de Russische invasie, zette zij de projecten ‘Museum Crisis Centre’ en het ‘Ambulance Museum project’ op.

Conflict Zones

a series of online talks
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001