nl | en steun ons

Caroline Coolen

Luster, clay in sculpture today
Fundament Foundation, Park De Oude Warande, Tilburg 2016

In de installaties van Caroline Coolen (1975, België) klopt een heroïsch hart. Keramische figuren staan in landschappen zo koud als de Noordpool. Coolen bezocht Spitsbergen en deed daar inspiratie op. Haar mensfiguren staan in weer en wind, dynamisch als een beeld van futurist Bioccioni, maar gemankeerd. Er ontbreekt een been, of ze gruizelen langzaam uiteen. Ze zijn verre afstammelingen van de helden van de Romantiek van de achttiende eeuw. Maar Coolen verandert ze. En toch blijft nog altijd die heroïek voelbaar.

Haar tentje voor Luster, bekleed met porseleinen platen, in berkenbastmotief, oogt misschien niet heroïsch, maar het is wel een pioniershabitat en dus het begin van grootse avonturen. Het tentje is van porselein gemaakt, een imitatie van het grijs-wit van de berkenbast. Berken zijn net zo goed pioniers, de snelgroeiende boompjes schieten als eerste tevoorschijn op braakliggend terrein. Die jonge energie, in combinatie met de bijna grafische bast, wekte de fascinatie van Coolen. Het tentje zal op gezette tijden stoom uitstoten.

Coolen werkt met de meest uiteenlopende materialen, ze tekent, maakt houtdrukken en kneedt haar antihelden uit klei of porseleinaarde. Al die media, zeker in haar installaties, komen samen voor het bouwen of schetsen van een ongemakkelijke, spannende wereld, vol ongewisheid. Ze bevolkt haar werk met vossen en honden, in keramiek, soms met een daadwerkelijke schedel erin verwerkt. Vossen en honden, verwant aan de wilde wolf, maar dichtbij de mens levend, zijn de ideale dieren om het stadium tussen cultuur en natuur te belichamen, de grens waarmee Coolen graag werkt. Daar waar nog niet alle betekenis is gestold.

Coolen knabbelt met succes aan ons idee van de rationele wereld waarin alles bekend is, waaruit alle magie verdwenen is.

Machteld Leij, 2016

Caroline Coolen

Kunstenaars:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001