nl | en steun ons

Daniel de Paula

Daniel de Paula's project bij FLACC bestaat ​​in de eerste plaats uit het ontwikkelen van een materiële en conceptuele overeenstemming tussen planetaire, geologische, tijd-gebaseerde processen en de huidige systemen van politieke en economische dominantie. Deze overeenstemming is gebonden aan de materialiteit van metaal en de relatieve verplaatsingen van dit materiaal, zowel in als op onze planeet, gaande van de rotatie van vloeibaar metaal in de kern van de aarde tot de circulatie van metaalgrondstoffen op haar oppervlak, alsook de resulterende polarisaties die deze verplaatsingen veroorzaken – zoals het magnetisch veld rond de aarde en de sociaaleconomische ongelijkheden die de hedendaagse samenleving bepalen.
 
Bovendien werden, naar aanleiding van de specifieke geografische en politieke context waarin FLACC zich bevindt, drie plaatsen en drie groepen voorwerpen van sociaaleconomische macht binnen deze specifieke context geïdentificeerd. Door middel van het via een artistiek voorstel onderling verbinden van drie verschillende locaties en drie verschillende voorwerpen, werden vectoren en centra van macht blootgelegd en met elkaar verbonden.

Deze locaties en objecten zijn:
- Het Europees Parlement in Brussel (België), dat werd verbonden met in België geproduceerde metalen militaire wapens van FN Herstal
- Het Limburgse Gouvernementsgebouw in Maastricht (Nederland), waarin het Verdrag van Maastricht werd ondertekend, verbonden met metalen Euromuntstukken
- Het Centraal Station in Calais (Frankrijk), berucht omwille van het vluchtelingenkamp en gekoppeld aan metalen spoorwegcomponenten en logistiek handelsbelang
 
Door deze drie plaatsen en drie objecten te bepalen, elk met hun specifieke politieke functies en symboliek, werden twee driehoeken op de bestaande topografie geplaatst, één bestaande uit een vaste triade met drie punten op de kaart, en de andere zichtbaar gemaakt als een dynamische en beweeglijke drie-eenheid gevormd door mobiele krachten en handelsvoorwerpen (wapens, munten en vluchtelingen).
 
Een granieten kassei werd uit de openbare ruimte in de nabijheid van elk van de geselecteerde plaatsen in Brussel, Calais en Maastricht verwijderd. Gelijktijdig werden, gebruik makend van een geologisch proces dat in de kern van onze planeet plaatsvindt, de metalen munten, wapens en spoorwegonderdelen samengesmolten, waardoor een nieuwe unieke metallische stof, bepaald door de specifieke – zowel materiële als conceptuele – kenmerken van de eerder vermelde objecten, werd gecreëerd. Dit nieuwe metaal werd daarna in mallen die van de kasseien werden gemaakt gegoten. Eens gegoten zullen de metalen kasseien terug in de oorspronkelijke openingen die door de eerdere wegnemingen zijn ontstaan worden geplaatst.   
 
Bijgevolg werd door middel van het verzamelen en stilleggen van mobiele elementen een beweging geïnitieerd waarin onopgemerkte energiestromen en vectoren permanentie, materialiteit, en waarneembaarheid werden gegeven door middel van een materiële architectonische interventie.
 
Het leidende conceptuele idee achter dit artistieke voorstel was duidelijk het zichtbaar maken van de vaak onzichtbare, brutale en complexe geografie van de macht die heftig en krachtig vanuit deze specifieke geografische context in en doorheen een breder wereldwijd en geopolitiek landschap weerklinkt. Door middel van de triangulatie van de belichaming van het kapitaal, de productie van wapens, en de exclusiviteit van verplaatsing, werd het mogelijk om de diepe ongelijkheden binnen deze specifieke context die worden gegenereerd door de bevoorrechten die voordeel halen uit bepaalde zakelijke en bestuurlijke omstandigheden, te markeren en te benadrukken.

Daniel de Paula

Daniel de Paula's project bij FLACC bestaat ​​in de eerste plaats uit het ontwikkelen van een materiële en conceptuele overeenstemming tussen planetaire, geologische, tijd-gebaseerde processen en de huidige systemen van politieke en economische dominantie. Deze overeenstemming is gebonden aan de materialiteit van metaal en de relatieve verplaatsingen van dit materiaal, zowel in als op onze planeet, gaande van de rotatie van vloeibaar metaal in de kern van de aarde tot de circulatie van metaalgrondstoffen op haar oppervlak, alsook de resulterende polarisaties die deze verplaatsingen veroorzaken – zoals het magnetisch veld rond de aarde en de sociaaleconomische ongelijkheden die de hedendaagse samenleving bepalen.

Kunstenaars:

Dank aan Galeria Jaqueline Martins voor de financiële ondersteuning.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001