nl | en steun ons

Achim Lengerer

Public Rehearsals for a Soundtrack


Lengerers interesse voor de Franse maatschappelijke werker, schrijver en filmmaker Fernand Deligny (1913-1996) vormt het uitgangspunt van het project dat in samenwerking met Kolumba, de Westdeutsche Rundfunk muziekstudio en FLACC zal worden gerealiseerd. In de jaren 1940 begon Deligny als maatschappelijk werker met kinderen te werken. Van bij het begin werd zijn werk aangevuld met geschreven stukken: “Le moindre geste a une histoire” / “Het kleinste gebaar heeft een verhaal”, schreef hij in de eerste zin van zijn in november 1966 verschenen artikel Journal d'un educateur / Dagboek van een opvoeder. In de loop van de jaren 1960, trok Deligny zich steeds meer terug uit de bestaande institutionele contexten. Samen met een groep jonge volwassenen stichtte hij een gemeenschap in het zuiden van Frankrijk om daar met door psychiaters als “autistisch” bestempelde kinderen te gaan leven. In zijn werk als pedagoog richtte hij zich niet op het opvoeden of genezen van de kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd, maar wou het hen mogelijk maken een ​​omgeving en een arena te creëren waarin zij op hun eigen unieke manier van ruimte en tijd gebruik konden maken. In de afgelopen decennia werden een aantal documentaires met begeleidende teksten geproduceerd (zoals Le Moindre Geste, 1962-1971, en Ce gamin, là, 1975, dir. Renaud Victor), alsook geschreven stukken over het cinematografische beeld ( Camérer, 1983 en Ce qui ne se voit pas, 1990). Zijn ideeën over film komen duidelijk naar voor ​​in de manier waarop de soundtrack wordt gebruikt in Ce gamin, là. Deligny gebruikt de voice-over in de film als een literaire verhalende stem die behoedzaam in een parallelle relatie met het filmische beeld wordt geplaatst: een soundtrack die “naast” het beeldend spoor loopt en zich in een kwetsbare balans tot het NIET-SPREKEN van de kinderen verhoudt.

Achim Lengerers benadering van Fernand Deligny’s denken situeert zich “binnen en buiten de taal”. In Kolumba wordt een archief opgezet om het werk van Deligny en zijn collega’s te documenteren: tekeningen, kaarten, tijdschriften, boeken, teksten en de film Ce gamin, là geven inzicht in hun gedachten en daden. Lengerer zal Deligny’s denken-in-taal onderzoeken in een collectieve vertaalworkshop die focust op zijn voice-over teksten en andere geschriften, terwijl de leeggemaakte Tower Room ernaast gebruikt zal worden als een ruimte voor activiteiten “hors langage / buiten de taal.” Public Rehearsals for a Soundtrack zal fungeren als een laboratorium voor sociale relaties dat de kunstenaar mogelijkheden geeft om te experimenteren met gerichte en ongerichte actie in lijn met Deligny's onderscheid tussen de werkwoorden “faire / doen” en “Agir / handelen”. Hoe kunnen we ruimtes voor auditieve, sensuele interactie en sociale actie/omgang creëren die gekenmerkt worden door zowel divergentie als attentheid en aandacht, en die zichzelf tot uitdrukking brengen buiten de hiërarchiserende taal?

Bij FLACC verlaat het project de museumruimte: geteste acties/onderhandelingsstrategieën worden in een hedendaagse sociotherapeutische praktijk geïncorporeerd, in samenwerking met verschillende particuliere en gemeentelijke groepen van de stad Genk. Zal de kunstpraktijk ontmaskerd worden als een naïef experiment? Of zullen er voor een aantal van de ontwikkelde bewegingen ook toepassingen gevonden worden voor de sociale ruimtes buiten het museum? Kunnen ze het niveau van maatschappelijke relevantie die maatschappelijk nut met zich meebrengt bereiken?

Het hele project zal worden vastgelegd in een audiowerk, gemaakt in samenwerking met de WDR in Keulen, en in de publicatie Scriptings #40, geproduceerd bij FLACC en gepubliceerd in de winter van 2014-2015.

Achim Lengerer

Public Rehearsals for a Soundtrack

Kunstenaars:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001