nl | en steun ons

tentoonstelling Arbeid

Thomas Raat

Arbeid, een groepstentoonstelling georganiseerd i.s.m. Netwerk, centrum voor hedendaagse kunst (Aalst), onderzoekt de houding die diverse kunstenaars innemen in relatie tot artistieke arbeid. De tentoonstelling geeft de aanzet tot het ontwikkelen van alternatieve modellen die ervoor zorgen dat de kunstwerkplaats beter gaat aansluiten bij de veranderende noden en werkelijkheid van het kunstenaarschap. Vier kunstenaars halen het thema op verschillende manieren aan via werk dat geconcipiëerd werd tijdens een residentie in FLACC.

Er is de laatste jaren een hernieuwde interesse in ambachtelijke kunstproductie als keramiek-, hout- en glasbewerking. Deze verschuiving valt samen met een herdefiniëring van manueel werk binnen het veld van de eigentijdse high-tech media. De positie van de kunstenaar wordt hierbij ook in vraag gesteld. Wat maakt de kunstenaar “anders” dan de ambachtsman? Wanneer wordt arbeid “artistieke arbeid”?

Waarom wordt Belgisch Congolees aardewerk gezien als ambachtelijk, terwijl Art Nouveau aardewerk uit dezelfde periode een veel hogere artistieke waarde toegedicht krijgt? Hoe verandert de blik op de geschiedenis de positie van het aardewerk uit Belgisch Congo, namelijk van gebruiksvoorwerp zonder enige pretentie tot objecten in gerespecteerde musea? Is dit exemplarisch voor de moeizame verhouding met de koloniale geschiedenis? Stephanie Syjuco is al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en ambachtelijke productie en hun relatie tot globalisering en kapitalisme. In haar project “Empire/Other” zet zij de verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis.

Katsutoshi Yuasa ziet door de veranderde wereld niet alleen druk ontstaan op traditionele artistiek-ambachtelijke werkwijzen, maar ook kansen om deze voor de toekomst te behouden. Hightech-productiemogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Tijdens Kevin Rodgers’ werkperiode in FLACC maakte hij gebruik van twee specifieke vragen als uitgangspunten: waaruit bestaat het ontoegankelijk maken van de representatie? Wat betekent het voor een artistieke praktijk om ‘out of order’ te zijn?

Het recente werk van Thomas Raat richt zich op de verspreiding van de modernistische beeldtaal. Deze experimentele beeldtaal die voortkwam uit een kleine kring avant-gardisten werd in de loop van de jaren vijftig en zestig conventioneel, doordat vele kunstenaars en vormgevers haar tot voorbeeld namen. Zo ontstond een kunsthistorische schemerzone van afgeleide stromingen en toepassingen. Raat neemt deze schemerzone, die zich uitstrekt van meubelontwerpen tot boekomslagen, als vertrekpunt. ‘Modernistische’ beelden die zich lijken te positioneren op een omslagpunt. Het moment waarop het experimentele karakter van een radicale, nieuwe beeldtaal huiselijk wordt.

Praktische info:
Opening: zaterdag 3 oktober om 20.00.
Locatie: Netwerk, Houtkaai 15, 9300 Aalst
De tentoonstelling loopt van zondag 4 oktober tot zondag 15 november.

Kevin Rodgers


The Free Dependent, een nieuw project van de Canadese kunstenaar Kevin Rodgers, is een materiële beschouwing van de beweging van het terugtrekken. Het resultaat vertaalt zich in twee verwante werken waarin het filosofische, het politieke en het esthetische samenvloeien.

De eerste serie foto's getiteld Tussen Kop en Kont neemt het gelijknamige boek van fotograaf Karel Heirbaut uit 1979 – een documentair werk over de arbeidsomstandigheden van de scheepsbouwers in Antwerpen – als vertrekpunt. Het boek werd uit elkaar gehaald en geherfotografeerd. De beelden werden gemonteerd met archiefmateriaal met betrekking tot de Ford-fabriek in Genk en de educatieve publicatie Together in Balance (1994). Together in Balance is veel meer dan een loutere instructie-publicatie die begeleiding in evenwicht en acrobatiek voor onderwijsinstellingen verschaft en richt ​de aandacht op persoonlijke groei door stressmanagement en de verbetering van de geestelijke gezondheid. Met de geplande sluiting van de Ford-fabriek in Genk aan het einde van 2014 krijgt Rodgers’ beschouwing van een ‘flexibel lichaam’ een verwijzing naar het hedendaagse kapitalisme en benadrukt een actuele lokale economische dimensie.

De tweede reeks beelden heeft betrekking tot een breder terrein, namelijk Rodgers’ verkenning van het spanningsveld tussen terugtrekking, denken en handelen. The Free Dependent refereert uitvoerig naar reflexieve poëzie, film en filosofie; in het bijzonder naar Martin Heideggers conflictueuze relatie met zijn oud-leerlinge en minnares Hannah Arendt. Het werk bestaat uit tien beelden en is volledig samengesteld uit materiaal uit de steeds groeiende verzameling van PDF’s en filmbestanden van de kunstenaar. Net als filmmaker Jean-Luc Godard, naar wiens publicatie Son + Image (1992) de kunstenaar verwijst als een belangrijke bron van inspiratie, richt Rodgers zich op zaken die al door anderen werden geuit, waarbij voorwerpen, woorden en beelden gezien worden als dingen die bestaan ​​en de status van een fait accompli aannemen.

The Free Dependent beschouwt de PDF als een esthetische vorm. Veel van de bestanden in Rodgers’ bonte verzameling zijn afkomstig uit gescande academische boeken. Op de handmatige gescande PDF’s zijn de handen die de pagina's vlak op de scanner drukken zichtbaar, terwijl notities en markeringen verwijzen naar een voorgaande eigenaar of gebruiker en diens interessepunten zichtbaar maken. Hierdoor staat dit gedigitaliseerde formaat voor een achteruitgang in de kwaliteit en de traceerbare herkomst van het beeld.

Het is dan ook passend dat The Free Dependent begint bij een PDF-versie van het in 1961 verschenen boek Between Past and Future van de politieke theoreticus Hannah Arendt. Deze publicatie is een verzameling essays over (onder andere) onderwerpen als vrijheid, onderwijs en gezag. The Free Dependent is een serie montages, bestaande uit tien afbeeldingen die op groot formaat werden afgedrukt. De serie gebruikt bewust deze regressie of terugtrekking van de representatie als uitgangspunt. Deze serie is in tegenstelling tot Tussen Kop en Kont meer abstract – lijnen worden onderbroken en beelden vallen uit elkaar. Tekstfragmenten verschijnen, terwijl letters vervagen. Er zijn nog verbindingen aanwezig, maar net als bij vele vormen van montage zijn deze verbindingen niet moeiteloos binnen een narratief geheel te plaatsen. De dingen zijn niet meer, en worden het misschien ook niet. Deze weigering tot aankomst, die zich situeert tussen verleden en toekomst, vormt de kern van het project van Kevin Rodgers bij FLACC.

Kevin Rodgers

The Free Dependent

Kunstenaars:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001