nl | en steun ons

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

Nilsson Pflugfelder hebben een obsessie voor archieven, met een specifieke aandacht voor de vraag: hoe kan worden voorkomen dat virtuele en fysieke kennis in de vergetelheid raken en in plaats daarvan omgezet kunnen worden in iets zichtbaars en productiefs. In deze Installatie/presentatie onderzoeken Nilsson Pflugfelder vanuit het archief de eigenheid en essentie van FLACC en presenteert deze aan de hand van een selectie van de gerealiseerde FLACC projecten. Het archief, en de verdere voortzetting van het project, dient omgezet te worden in een instrument dat de kennis over FLACC omzet in een actieve bruikbare vorm. meer info

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

Nilsson Pflugfelder heeft een obsessie voor archieven, met specifieke aandacht voor de vraag: hoe kan worden voorkomen dat virtuele en fysieke kennis in de vergetelheid raken en in plaats daarvan omgezet kunnen worden in iets zichtbaars en productiefs.
De intentie van “Verbandkammer” is het zeker stellen van de geaccumuleerde kennis van FLACC, gegenereerd door werkplaats- en andere projecten, in een productieve hedendaagse vorm. De Verbandkammer formaliseert kennis, maakt het toegankelijk en verandert het archief van een passieve opslag naar een actief toegankelijke positie: een toegankelijk hulpmiddel.

Tijdens Manifesta gaat dit project een stap verder, namelijk het omzetten van dit hulpmiddel in een presentatie die de essentie, eigenheid en diversiteit van FLACC weergeeft. Nilsson Pflugfelder heeft hierbij gekozen voor een functionele sculptuur, waarin de notie van een mystieke wunderkammer wordt gecombineerd met een archiefwerking om tot de Verbandkammer te komen.

De Verbandkammer zou na Manifesta moeten functioneren als een zelfreflecterende kritische feedback cirkel, Daarmee wordt het een continue op de achtergrond lopend instrument, dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van FLACC. Op deze wijze transformeert het archief in een autobiografisch (zelf)bewustzijn van FLACC. Door het toegankelijk maken van het archief ontstaat een tweede functie, namelijk het dienen als een interface tussen het verzamelde materiaal en kennis en de gebruiker. Meer info

FLACC zoekt vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht voor de presentatie van NilssonPflugfelder in het Casino van Waterschei elke zaterdag en zondag van 31 mei t/m 30 september. We zoeken suppoosten die, samen met het team van FLACC, indien nodig een woordje uitleg kunnen geven over FLACC, over de locatie, ...
Interesse? Stuur dan een mail naar sarah@flacc.info

locatie: FLACC, Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk
data: elke zaterdag en zondag van 31 mei t/m 30 september 2012
openingsuren: 10u00 – 18u00
vergoeding: forfaitaire vrijwilligersvergoeding of in natura ( gebruik ateliers, prints, ...)

Nilsson Pflugfelder

The Verbandkammer

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001