nl | en steun ons

Helen Cho


Vertrekkend van haar huidige artistieke activiteiten organiseerde Helen Cho een reeks workshop-sessies die zal resulteren in de productie en tentoonstelling van kunst- en handwerk gemaakt door deelnemers uit Genk. Met technieken, materialen en concepten die karakteristiek zijn voor wat Cho op dit moment zelf doet, maakt elk van hen een eigen kunst- of handwerk dat zal dienen om op locatie een collectieve installatie tot stand te brengen. Al het werk wordt na afloop van de expositie aan de deelnemers teruggegeven, zodat de installatie slechts bestaat voor de duur van de tentoonstelling. 

De workshop gaat uit van Helen Cho’s meest recente werk, waarvoor zij inspiratie heeft opgedaan in een ontwerp van Leonardo da Vinci en de serie houtsnedes “Six Knots” van Albrecht Dürer. In Da Vinci’s ontwerp bestaat de aaneenschakeling uit een reeks ingewikkelde knopen die samen een onafgebroken draad in een cirkelvormig patroon vormen. Een van de dingen die Cho interesseert is de veronderstelling dat dit aaneengeregen ontwerp van Da Vinci mogelijk diende als decoratiepatroon voor beoefenaars van diverse ambachten. Dürers houtsnedes “Six Knots”, die wel worden gezien als variaties op Da Vinci’s ontwerp van aaneenschakeling, suggereren tevens textiele applicaties. Pogingen om Da Vinci’s zogenaamde “decoratieve puzzel” of “geometrische fantasie” te begrijpen, hebben geleid tot esoterische en spirituele interpretaties, terwijl in het kader van andere visuele en mystieke affiliaties en analogieën het labyrint en de mandala zijn genoemd.

Voor de workshop, die integraal deel uitmaakt van Cho’s komende installatiewerk, ontleedt zij het proces van totstandbrenging door Da Vinci’s oorspronkelijke aaneenschakelingsontwerp sculpturaal te deconstrueren. Het sjabloon of “patroon” dat aldus ontstaat, dient voor de deelnemers aan de workshop als uitgangspunt voor het maken van hun eigen kunst- en handwerk. Het werken met naald en draad (meestal neergezet als handenarbeid of hobby) en met kunstleer (in massa geproduceerd voor handelsproducten) suggereert een alledaags, gewoon resultaat – in elk geval geen “kunst”. Toch zijn deze individuele bijdragen in feite “veelvouden” van Cho’s eigen werk (waarvoor zij heeft geput uit voornoemde bronnen) die vragen oproepen ten aanzien van origineel versus kopie en kunst versus ambacht of applicatie. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat elke bijdrage gekenmerkt zal zijn door kwaliteiten en eigenschappen die uniek zijn voor de maker ervan. Het is de bedoeling dat het met de hand genaaide kunst- en handwerk van de deelnemers tijdens de expositie via een proces van aaneenschakeling, verweving en interactie samen met Cho’s eigen werk een collectieve, op “eenheden” gebaseerde installatie vormt.

Vanuit haar belangstelling voor het deconstrueren van de wijze waarop haar kunst tot stand komt, werkt Helen Cho momenteel tevens aan ongelimiteerde edities van het “Do It Yourself Art”-project. De opzet is dat zij gebruiksvriendelijk en voorverpakt worden – vergelijkbaar met een product dat algemeen verkrijgbaar is in hobbywinkels. Deze compacte kits, waarin de ervaringen met de workshop zijn verwerkt, bevatten de basismaterialen en duidelijke aanwijzingen voor het maken van een kunstwerk volgens het knoopontwerp. Op die manier wil Cho in beginsel iedereen in staat stellen een “Do It Yourself”-kunstwerk te maken, waarmee zij tegelijkertijd de aandacht vestigt op de rol van veelvouden en fabricage in de hedendaagse kunstpraktijk.

Helen Cho

Kunstenaars:

Met dank aan Academie Beeldende Kunst & Media Genk, naaiclub Genk en andere deelnemers

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001