nl | en steun ons

Karl Philips

Every social solution is the creation of a new problem

Screenshot, movie: Renault Trafic
Every social solution is the creation of a new problem. Karl Philips stelt in zijn werk overlevingsstrategieën van minderheden binnen dominanten systemen aan de orde. Met name de gevolgen van reorganisaties in de publieke ruimte hebben zijn interesse. Zoals in het Bois de Boulogne, een groot bos bij Parijs, dat als setting dient voor zijn werk Renault Trafic. Als niche van lugubere gestalten en dames van lichte zeden kent het bos een lange historie, die reeds in Edouard Manet's schilderij Déjeuner sur l'herbe is vastgelegd.

Met zijn majesteuze bomen en mooie paden is het Bois de Boulogne overdag een favoriete plek voor wandelaars, sporters en dagjesmensen. Maar met het vallen van de schemering begint het hier naast de gebaande paden pas echt te leven. Overal treft men mensen bij hutjes van afvalmateriaal, tenten en open vuurtjes. Later op de avond wordt de sfeer grimmiger en komt het sekstourisme op gang. Sinds een hardhandig optreden van de Franse president Chirac, vindt 'de daad' niet meer in de bosjes plaats maar in langs de wegen geparkeerde busjes van het meest goedkope type: de Renault Trafic. Het zijn legale langparkeerders voor korte momenten van lust, met platte banden en soms zelfs zonder wielen.

Aan drie van de Renault Trafics zijn door Karl Philips formele aanpassingen verricht en hun omtrek kreeg een sculpturale waarde mee. Ze staan als Fremdkörper tussen de anderen, een provocerende sculptuur waarvan de toestand gedurende de vier weken van de tentoonstelling te volgen is via een om de dag genomen foto. Welke reactie lokken deze indringers uit bij de dagelijkse en nachtelijke gebruikers van het Bois de Boulogne? “Op straat functioneren de drie Renault Trafic als een ruimte, een décor voor een onbewuste performance, uitgevoerd door een onbekende cast.”, aldus Philips.

In de tentoonstelling zijn drie polyester volumes te zien. Het zijn afgietsels van de laadruimtes van de transportbusjes in hun respectievelijke kleuren. Zij functioneren als een moment van gestolde bevroren activiteit, die het aan de beschouwer overlaat om zich te verbeelden wat hier – of in het Bois de Boulogne – plaatsvindt. Zo ondervraagt Philips de gevolgen van een ingreep in de sociale orde en daarmee de mechanismen die deze orde bepalen. Philips gaat de verleiding uit de weg om als 'cultureel therapeut' affirmatief binnen de bestaande machtsverhoudingen te opereren of zijn eigen zienswijze als matrix over de sociale realiteit te leggen, hetgeen het Belgisch onderzoeksbureau BAVO als uiterst problematisch ter discussie stelt:

“Het probleem van de modernistische voorkeur voor verandering is dat deze in de praktijk van de getroffenen vraagt om processen en beslissingen te aanvaarden die hen ernstig benadelen. In hun enthousiaste zoektocht naar manieren om innovatieve projecten te verankeren in ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessens, communiceren zij (de culturele therapeuten) aan de betrokkenen dat zij deze processen niet moeten zien als beperkingen, maar juist moeten verwelkomen als unieke kansen om hun leven een nieuw elan te geven.”1

Philips tracht veeleer een snijvlak te provoceren tussen de kunsten en de sociale realiteit van – in dit geval – het Bois de Boulogne, en deze op een hybride manier met elkaar te verbinden. Onder meer om de publieke opinie te laten verschuiven, door 'crimineel gedrag' als een vorm van transparant, dus ook voorstelbaar, pragmatisme op te vatten. “Renault Trafic is een reflectie op de achterkant van onze vrije markeconomie.”, aldus Philips

1. BAVO (2011), Too Active Too Act. Cultureel activisme na het einde van de geschiedenis, Amsterdam: Valiz, p. 58

Tekst uit publicatie Onomatopee

Karl Philips

Every social solution is the creation of a new problem

Karl Philips stelt in zijn werk overlevingsstrategieën van minderheden binnen dominante systemen aan de orde.

Kunstenaars:

Tentoonstelling
Onomatopee 65: Research project Act / OUT, A call for contact, a call for a clash

Productionele ondersteuning
FLACC, HISK

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001