nl | en steun ons

Transit

Enrique Ramirez

TAFEL

TAFEL is gebaseerd op twee tafels die zijn gehalveerd in vier ideeën, vier vragen en vier registers.
TAFEL is een project dat een reis maakt naar, en een imaginair gesprek brengt tussen, de twee belangrijkste Belgische culturen: de Waalse en de Vlaamse. Op basis van interviews, een reeks foto's, videowerk en een installatie wil het project op basis van een voorwerp, zoals een tafel, de vaak onbegrijpelijke verschillen in termen van cultuur en sociaal beleid illustreren. TAFEL is een aanleiding om over deze vragen te reflecteren en na te denken over een aantal onzichtbare verschillen en breuklijnen.
Voor dit werk heeft hij een voorwerp gecreëerd dat bestaat uit de helften van twee tafels, dat refereert naar twee verschillende plaatsen en tegelijk de gedwongen vereniging van fysiek gelijke maar cultureel verschillende elementen illustreert. Deze verbinding wordt uitgebeeld door het ijs, een element dat wordt gekenmerkt door zijn kwetsbaarheid en instabiliteit, kenmerken die beide worden aangewend om de unie levend te houden. Alleen de "koude" houdt hier het verlangen naar een dergelijke unie levend, een unie die niet alleen komt te staan... De verschillen en overeenkomsten tussen twee werelden, twee talen, een plaats die één enkele naam draagt​​ maar die is verdeeld door muren die verhullen dat een plek op dezelfde funderingen rust, maar gescheiden wordt door een spleet. MESA staat voor het beeld van de overdaad aan tradities en geschiedenis waaraan we worden blootgesteld. MESA staat ook voor de progressie van ziekte en verwaarlozing.
Stemloze beelden hebben geen geheugen; foto’s of herinneringen zijn geen geschiedenis. We leven in een denkbeeld vol nodige en/of vergeten tekens, we creëren afscheidingen van het onzichtbare, van wat we niet kunnen zien of aanraken, muren opgedrongen door onze cultuur, onze taal, onze voorouders, ons verlangen en vergeten. De wereld zal altijd draaien... en wij met hem. De tafel is gebouwd op een perfect evenwicht, maar wanneer ze in twee is verdeeld kan ze niet op zichzelf staan, verliest ze haar stabiliteit, net als wij, onze cultuur en onze gebieden.
Het woord 'tafel' komt van het Latijnse woord 'Mensa'. De tafel is een van de belangrijkste elementen in een huis, is een symbool voor samenbrengen, van samen leven, van elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, maar ook een symbool voor een plek van ​​discussie, voor het wachten, het luisteren, het creëren van een muur tussen beide.

Transit

Enrique Ramirez

TAFEL

Sergej Titov is 1 van de 6 kunstenaars, in het kader van het tentoonstellings en werkplaatsproject Transit, die geselecteerd werden voor een werkperiode in FLACC.

Kunstenaars:

Partners
Emaf, Osnabrück Duitsland
Vidéoformes, Clermont-Ferrand Frankrijk
Funding: EU-programme CULTURE

We willen graag onderstaanden bedanken voor hun deelname aan het project.

Politici en hun assistenten
Herman De Croo, Bert Anciaux, Eric van Rompuy, Isabelle Durant

Politicoloog
Herman Matthijs

Assistent
Brice Morel

Speciale effecten
Juliette Hamon

Vertaling
André Bertels
Charlotte van Wouwe

Voice over
Charlotte van Wouwe

Muziek
Alfredo Ibarra

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001