nl | en steun ons

Hedwig Brouckaert

Re/pro/ducing Complexity

Bilateria - G, YD, 2011, drawing on archival inkjet print, 160×106cm
Gedurende haar werkverblijf op het FLACC, werkt Hedwig Brouckaert aan een tentoonstelling Re/pro/ducing Complexity.
In de digitale studio van het Flacc verkent Hedwig Brouckaert de mogelijkheden van digitale media en processen voor haar werk, tekeningen gebaseerd op beelden van de reclame en de massa media. Speciaal voor Re/Pro/Ducing Complexity ontwikkelt ze een installatie voor de glazen inkomhal van het museum en een reeks grote digitale afdrukken op papier waarop ze verder tekent. Ze gebruikt daarbij verschillende processen – fotografie, digitaal afdrukken en tekenen - en herhaalt deze processen herhaaldelijk in één werk. Door de digitale technologie zijn haar mogelijkheden als tekenaar aanzienlijk uitgebreid en kan ze de beeldtaal van de reclame- en massamedia op zo'n manier bewerken dat er bepaalde nieuwe of verborgen dimensies aan het licht komen.

Brouckaert gebruikt in haar tekeningen beelden uit de massamedia, die bedoeld zijn om snel weggegooid te worden en vervangen door de laatste mode en de aller actueelste informatie. Brouckaert`s werk verwijst naar de cultuur waar ze een uitvloeisel van zijn, maar transformeert het oorspronkelijke verhaal volledig. Brouckaert vraagt de kijker om het beperkte, commerciële script te herlezen.

RE/PRO/DUCING COMPLEXITY brengt tekeningen en tekening-gerelateerde werken samen van drie jonge vrouwelijke kunstenaars afkomstig uit drie Europese landen: Nelleke Beltjens (°1974, Nederland), Hedwig Brouckaert (°1973, België) en Jorinde Voigt (°1977, Duitsland). De laatste jaren vielen de drie kunstenaars internationaal op met hun bevragende en vernieuwende benadering van de tekenkunst.

Het feit dat onze samenleving bepaald wordt door een snel groeiende en moeilijk te volgen complexiteit manifesteert zich niet alleen in belangrijke sectoren zoals economie, wetenschap en technologie. De groei van die complexiteit kan evengoed aangevoeld worden in ons dagelijks leven: het verandert namelijk alle aspecten van het leven. Dit betekent zowel een verrijking als een mentale ‘overload’, zowel een verruiming van onze horizon als een verlies van oriëntatie. Beltjens, Brouckaert en Voigt benaderen elk op een zeer eigen manier het thema van de complexiteit en de ingewikkelde realiteit en perceptie ervan. Nelleke Beltjens ziet haar tekeningen als metaforen voor het onverstaanbare van het leven, het bestaan en de menselijke conditie; Hedwig Brouckaert vertrekt van de overvloed aan visueel materiaal - zoals het verspreid wordt door de massamedia - die ze uit zijn context vervreemdt en 'neutraliseert' door haar manier van werken met selecties en gelaagdheden; in diagramachtige tekeningen ontwikkelt Jorinde Voigt nieuwe structuren die ordenen en relaties leggen tussen gekozen domeinen van de realiteit, zo ruimte creërend voor de verbeelding van de toeschouwer. Hoe verschillend de respectievelijke artistieke benaderingen mogen zijn, ze zijn telkens bijzonder complex te noemen en in overeenstemming met het bekend statement van de Duitse socioloog Niklas Luhmann: “Enkel complexiteit kan complexiteit reduceren”. Peter Lodermeyer (Bonn, Duitsland) is curator van de tentoonstelling.

Hedwig Brouckaert

Re/pro/ducing Complexity

Gedurende haar werkverblijf op het FLACC, werkt Hedwig Brouckaert aan een tentoonstelling Re/pro/ducing Complexity. In de digitale studio van het FLACC verkent Hedwig Brouckaert de mogelijkheden van digitale media en processen voor haar werk, tekeningen gebaseerd op beelden van de reclame en de massa media.

Kunstenaars:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001