nl | en steun ons

Interland

Anne Lass

Rear View

Rear View, 2010
Detail tekst Francis Smets:
Anne Lass en Mårten Lange weigeren iedere nostalgie naar de voor altijd verloren wereld van de landschapsschilderijen. In de jaren ’30 van de vorige eeuw kon Hilarion Thans over het Genkse landschap nog schrijven: ‘Heide. De wereld zoals God haar schiep.’ Dat mag letterlijk opgevat worden. Wie de heide schildert, schildert God. De westerse theologie en filosofie hebben van oudsher een concept voor deze onverbrekelijke samenhang bedacht: natura naturata. De natuur geeft blijk van orde en harmonie, kortom van schoonheid. Dit veronderstelt een werkzame, ordenende kracht die haar in haar schoonheid voortbrengt: natura naturans, dat wil zeggen God.

De belangstelling van Anne Lass (Duitsland, °1978) en Mårten Lange (Zweden, °1984) geldt niet ‘de wereld zoals God haar schiep’, maar een wereld waaruit God deserteerde en die aan de mensen overgedragen werd, een natura denaturata. Terwijl zij het onherroepelijke einde van de natura naturata registreren, werpen zij een andere blik op de wereld. Op een eigenzinnige manier trachten zij alsnog poëzie te onttrekken aan een ontluisterde natuur. Zonder dat zij iets hoeven te ensceneren, vertalen zij in hun foto’s het bekende in het onbekende.

Interland

Anne Lass

Rear View

Naar aanleiding van de tentoonstelling Genk door schildersogen. Landschapsschilders in de Limburgse Kempen 1850-1950 kregen Mårten Lange en Anne Lass de opdracht het genkse landschap opnieuw in beeld te brengen.

Kunstenaars:

Partners:
Genk, Departement Cultuur
Begeleiding:
Francis Smets, Geert Goiris

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001