nl | en steun ons

In Situ - Masterclass

Lliurre Briz, Loes Everaert, Hannes Groffy, Einike Leppik, Milinda Pang, Karen Vanmol

In samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen organiseerde FLACC, onder leiding van de Antwerpse docent Erna Verlinden een In Situ masterclass, waarbij zes studenten gevraagd werd om te reageren op de specifieke context, historische, culturele en landschappelijke vorming rond het verlaten mijngebouw en terrein in Waterschei (Genk). De studenten werden uit de beschermende cocon van de academie gehaald en (letterlijk) aan de elementen blootgesteld. Het buiten de vertrouwde discipline, atelier en werksfeer treden en het bieden van nieuwe uitdagingen stond voorop. Het bieden van mogelijkheden voor studenten om buiten de beschermende muren van de academie te werken ziet FLACC als een van haar focuspunten.

De zes studenten bezochten Genk, bedachten een project en werkten dit in een korte werkperiode uit. Door de korte duur van het project was het voor de studenten noodzakelijk om out-of-the-box te denken en direct te reageren op de omgeving en op de problemen die zij ondervonden bij het realiseren van een werk op locatie. Het resulteerde in een grote diversiteit van projecten, waarbij elke student op een zeer persoonlijke manier en vanuit de eigen artistieke praktijk reageerden; een ecologisch besef, waarbij de mens niet straffeloos uit de aarde grondstoffen kan putten, resulteerde in een werk waarin afgestorven bomen ondersteboven opgeslokt werden door moeder aarde; een ander project verwees naar de geest van het verleden, waarbij het industriële aspect van de site werd benadrukt; nog een ander keek juist naar de toekomst en zag toerisme als een invulling voor de mijnsite.

In Situ - Masterclass

Lliurre Briz, Loes Everaert, Hannes Groffy, Einike Leppik, Milinda Pang, Karen Vanmol

Zes studenten werden gevraagd om te reageren op de specifieke context, historische, culturele en landschappelijke vorming rond het verlaten mijngebouw en terrein in Waterschei (Genk). De studenten werden uit de beschermende cocon van de academie gehaald en (letterlijk) aan de elementen blootgesteld.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001