nl | en steun ons

KINDERKUNSTENFABRIEK - Energie

Claudia Sochacki, Gert De Clercq & Seppe Canonaco, Hannah Kenis, Jan Marechal, Jeffrey Kuckelkorn & Patty Jurgens, Karl Philips, Marijke Verkaart, Mike Carremans, Nina Grunenberg, Tanja Ritterbex

De geschiedenis van de stad Genk is onlosmakelijk verbonden met energie door haar steenkoolmijnverleden. Maar niet alleen het verleden, maar ook de toekomst van Genk zal door het nog te realiseren plan voor het Genkse industrie- en wetenschapspark Energyville nauw verbonden zijn met dit thema. Een situering van de jaarlijkse kinderkunstenfabriek rond dit thema was dan ook een logische stap. De kinderkunstenfabriek laten plaatsvinden in de wijk Winterslag, vanwege de directe link tussen deze mijncité en het thema lag voor de hand. Tevens werd daarmee de drempel voor de grotendeels autochtone jeugd uit deze wijk, die moeilijker te bereiken is op cultuurgebied, verder verlaagd en zo een grotere toestroom van deelnemers uit Winterslag te bereiken.

Energie(verbruik) is tevens een thema dat momenteel veel aandacht krijgt. Het past in de toename in milieubewuster denken en de daarbij behorende aandacht voor groene of alternatieve energie. Het is goed om kinderen hier al op jonge leeftijd mee in aanraking te brengen (jong geleerd is oud gedaan). Maar het onderwerp beperkte zich niet alleen tot mechanische energie, ook menselijke of geestelijke energie past binnen dit thema. Hierbij werd gedacht worden aan voedsel of boeken als leesvoer voor de mens.

KINDERKUNSTENFABRIEK - Energie

Claudia Sochacki, Gert De Clercq & Seppe Canonaco, Hannah Kenis, Jan Marechal, Jeffrey Kuckelkorn & Patty Jurgens, Karl Philips, Marijke Verkaart, Mike Carremans, Nina Grunenberg, Tanja Ritterbex

Tien kunstenaars(duo’s) werkten samen met ruim 400 schoolkinderen in workshops rond het thema energie, wat niet alleen resulteerde in een nieuwe bewustwording en artistieke ontwikkeling bij de kinderen, maar vooral in een zeer divers en kleurrijk eindresultaat.
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001