nl | en steun ons

Lara Mennes

Capturing the Sensible – Memories in Architecture, color series, 2010
Capturing the Sensible – Memories in Architecture is een zoektocht naar herinneringen in gebouwen. Bij dit project gaat het om de elementen die er op het eerste gezicht niet toedoen, de vergeten betekenislagen in lege ruimten. Elementen die verdwijnen met de restauratie of sloop van het gebouw. Maar tegelijkertijd elementen die ons een blik in het verleden gunnen en vertellen van de mens die in deze bouwwerken actief is geweest. Deze – voor het gebouw specifieke – herinneringen kunnen leiden tot verschillende betekenissen en verschillende momenten in de tijd. Ten eerste is er de architectuur zelf, als vingerwijzing naar het oorspronkelijke doel van het gebouw en de tijd waarin het tot stand is gebracht. De bouwkundige aanpassingen wijzen op een veranderd gebruik van de ruimte. De vergeten artefacten die we tegenkomen zijn stille getuigen van zowel de bezigheid als de aanwezigheid van de mens uit het verleden. En dan zijn er de elementen die we gewoonlijk als afval bestempelen: rommel, glasscherven, plafondresten, afbladderende verf op de muren – allemaal elementen die vertellen van een al dan niet grijs verleden. In dit project heb ik geprobeerd het sensibele te vangen. Het resultaat zijn deze beelden van bevroren momenten, waaruit een zekere verstilling spreekt, maar die ook de tijd oproepen die nodig was om het afgebeelde tot stand te brengen.

Lara Mennes

Met het project Capturing the Sensible – Memories in Architecture is Prix Jeune Peinture Belge 2009 winnares Lara Mennes op zoek naar herinneringen in de architectuur.

Kunstenaars:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001