nl | en steun ons

Nico Dockx

A dummy / a book

Sinds geruime tijd werkt Dockx aan een publicatie die steunt op tien jaar artistieke praktijk. Een reguliere opsomming of een catalogus zou veelal tekortschieten bij de veelheid en de verscheidenheid van zijn kunstenaarspraktijk. Zijn steeds wisselende en evoluerende ervaringsarchief en de interpretatie ervan dwingt de kunstenaar tot een permanente evaluatie en herordening. Eigen aan het coöperatieve karakter van het werk verkiest de kunstenaar om het boek te laten ontstaan op een interactieve manier. Begin 2009 wil Dockx een functionele dummy voorstellen. Deze bètaversie van het finale boek laat nieuwe aanvullingen of lagen toe die tot een representatief eindresultaat kunnen leiden. De publicatie en het onderliggend onderzoek verlopen in samenwerking met Thomas Boutoux, Valerie Chartrain, Catherine Chevalier, Lieve Laporte en Jan Mast. Ze komt tot stand in samenwerking met LIGHTMACHINE en FLACC.

Op zaterdag 20 september organiseert de kunstenaar in FLACC een besloten workshop met een aantal deskundigen die in gesprek gaan over de structuur, inhoud en methode van het boek. Om 19.30 u voorziet de kunstenaar aansluitend een informeel diner waarop iedereen is uitgenodigd. Graag een seintje als u hieraan wil deelnemen op flacc@skynet.be of 089 84 52 23. Naar aanleiding van het event stelt de kunstenaar bovenop een nieuwe uitgave voor.

Zaterdag 20 september 2008 om 19.30 u.
FLACC, Casino Modern

Nico Dockx

A dummy / a book

Sinds geruime tijd werkt Dockx aan een publicatie die steunt op tien jaar artistieke praktijk. Een reguliere opsomming of een catalogus zou veelal tekortschieten bij de veelheid en de verscheidenheid van zijn kunstenaarspraktijk.

Kunstenaars:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001