nl | en steun ons

Ellen Visschers

Keramiek speelt een sleutelrol in het werk van deze kunstenaar doch is altijd gecombineerd met andere materialen: hout, papier, textiel, plastiek etc. In FLAC© tast ze de bij wijze van onderzoek de wetmatigheden af van brons. Het uiteindelijke resultaat is nauw verbonden met het creatieproces omdat het laatste niet wordt gezien als een louter technische binding tussen idee en beeld, maar als een onlosmakend deel van de beeldvorming. Idee en materieel wordingsproces zijn inherent verbonden. De beelden van Ellen Visschers zijn niet eenduidig en kunnen op diverse wijzen gelezen worden. Niet zelden is de scheidingslijn tussen het grappige en speelse enerzijds en het kwetsende en sarcastische anderzijds zoek.

Ze is zich echter bewust van haar momentele onvoldragenheid ten aanzien van het materiaal brons. Er is tijd nodig om het deelachtig te maken aan haar beeldtaal of om haar beeldtaal te verrijken met de intrinsieke mogelijkheden van het materiaal. FLAC© wil net voor dit soort kunstenaars een unieke werkomgeving bieden, ze ondersteunen en begeleiden, ook een platform bieden waar plaats is voor dialoog met andere uitgenodigde artiesten.

werkplaats: ovenatelier, bronsatelier

Ellen Visschers

Kunstenaars:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001