nl | en steun ons

Nick Ervinck


Nick Ervinck tast de grenzen tussen diverse media af waaronder de beeldhouwkunst en de architectuur. Hij werkt daarbij naar een fragmentering van de waarneming en bevraging van het gebruik en de perceptie van constructieve elementen als materie, verhouding, ruimte, kleur en volume.
De kunstenaar zoekt in FLACC naar een intense wisselwerking tussen virtuele constructies en handgemaakte sculpturen. Het doel is uiteindelijk het aanzetten van de kijker tot een nieuwe blik op 'de wereld'. Concreet gebruikt de kunstenaar daartoe een waaier aan uitdrukkingsmiddelen: digitale prints, video, tekeningen en, misschien in de eerste plaats, sculpturale vormen gemaakt uit beschilderd gips, polyester en hout, die op een precieze wijze binnen een gegeven 'ruimte' worden gepresenteerd.
De digitale prints bieden een doorkijk naar een digitale virtuele wereld, maar evenzeer een passage naar een 'andere realiteit'. Deze 'doorkijken' tonen mogelijkheden: sculpturale elementen (b)lijken zich te kunnen vinden in steeds nieuwe composities en betekenissen. In de 'waarachtig' aandoende kamers, rekken en podia, bevinden zich polymorfe, synthetische vormen die, door middel van een artistieke computersimulatie, als gemuteerde moleculen tot leven zijn gewekt. Het is een doorgedreven spel met beelden, materialen en ruimte en een evenwichtsoefening tussen middel en doel, nauwgezette berekening en door inspiratie gestuurde improvisatie. Deze digitale constructies en omgevingen evolueren op hun beurt naar werktekeningen die vervolgens 'concreet' gerealiseerd (kunnen) worden in alweer een nieuw medium.

werkplaats: digitale studio, ovenatelier

Nick Ervinck

Kunstenaars:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001