nl | en steun ons

Lara Almarcegui

Centraal in het werk van Lara Almarcegui staat de fascinatie voor ruimtes die ontsnappen aan de vormgeving van architecten of stadsplanners. Voor 'IF' werkte ze een project uit met de instandhouding van architecten of stadsplanners. Voor 'IF' werkte ze een project ui met de instandhouding van een braakliggend terrein als doel. Op de lezing werd eveneens de catalogus n.a.v. 'IF' voorgesteld.

Praktisch
23 februari 2005
locatie: FLACC

Institutional Flirts / Flirteos Institucionales

Lara Almarcegui

Een braakliggend terrein

Voor FLACC analyseerde Almarcegui een domein in Genk dat de komende jaren onaangeroerd zal blijven.

Kunstenaars:

'Een braakliggend terrein in Genk' werd gerealiseerd binnen het project 'Institutional Flirts / Flirteos Institucionales'

Natuuradvies - Frans Van Roy

Met dank aan
Wim Dries (Stad Genk), Frans Van Roy, Lucas Pellens, Ludo Thys, Xavier Huyghe, Steven Op de Beeck, Eva Gonzalez-Sancho, Theo Tegelaers en de Rijksgebouwendienst die het eerste braakliggende terrein realiseerden in de haven van Rotterdam

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001