nl | en steun ons

Institutional Flirts / Flirteos Institucionales

Lara Almarcegui

Een braakliggend terrein

Centraal in het werk van Lara Almarcegui staat de fascinatie voor ruimtes die ontsnappen aan de vormgeving van architecten of stadsplanners – de stedelijke ruimtelijke planning – zoals braakliggende terreinen, afbraakwoningen en volkstuintjes. Voor FLACC analyseerde Almarcegui een domein in Genk dat de komende jaren onaangeroerd zal blijven. Dit gebied zal - ook wanneer de meeste anderen allang opnieuw bebouwd zijn - een plek blijven toegankelijk voor de toeschouwer en waar verbeelding ruimte krijgt. Hier kan de natuur vrij haar gang gaan, enkel beïnvloed door wind, regen, zon, beplanting, spontaan gebruik en omliggende resten. Het laten bestaan van een lap grond waar geen ontwerp aan te pas is gekomen.

Het project 'Braakliggend terrein in Genk' is het tweede in een reeks van braakliggende terreinen. Het eerste bevindt zich in de haven van Rotterdam en het derde is voorzien in Le Havre.

Institutional Flirts / Flirteos Institucionales

Lara Almarcegui

Een braakliggend terrein

Voor FLACC analyseerde Almarcegui een domein in Genk dat de komende jaren onaangeroerd zal blijven.

Kunstenaars:

'Een braakliggend terrein in Genk' werd gerealiseerd binnen het project 'Institutional Flirts / Flirteos Institucionales'

Natuuradvies - Frans Van Roy

Met dank aan
Wim Dries (Stad Genk), Frans Van Roy, Lucas Pellens, Ludo Thys, Xavier Huyghe, Steven Op de Beeck, Eva Gonzalez-Sancho, Theo Tegelaers en de Rijksgebouwendienst die het eerste braakliggende terrein realiseerden in de haven van Rotterdam

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001