nl | en steun ons

Gezichten.../Facing

Caroline Coolen, Nadia Naveau, Peter Rogiers

Gezichten.../Facing

Caroline Coolen, Nadia Naveau en Peter Rogiers werkten enkele weken in het ovenatelier voor brons en keramiek. Deze werkperiode werd direct direct gekoppeld aan de presentatieruimte zodat belangstellenden zowel de voorbereiding, de studie als het resultaat konden volgen.

Het intitiatief werd uitgebreid met opmerkelijke tekeningen: portretten van Claude Heath (1964, London) en een reeks van 18 zelfportretten van Henk Visch (1951, Eindhoven). In het gezicht brengt de tekening de wereld van het inwendige met het uitwendige samen.

De geblinddoekte Britse kunstenaar en filosoof Claude Heath legt zijn hand op het gezicht van het model. Wat hij tekent is: het tasten van het gelaat. Of zoals Emmanuel Levinas (1906 - 1995) stelt in 'Het gelaat van de Ander': de mens toont in het gelaat zijn absolute naaktheid. Het gelaat is naakt omdat het eigenschappen ontbeert. Het is niet 'iets'. Daarom mag bijvoorbeeld in het Joddsde denken God geen gezicht krijgen, geen gelaatstrekken, want het Heilige of het Hele, is niet te categoriseren. Het gelaat behoort niet tot de wereld van de voorwerpen. "Je kunt er niets aan ontlenen, behalve de oproep tot vrijheid." (volgens Maarten Coolen, filosoof aan de universiteit van Amsterdam). Zowel Heath als Visch lijken in hun getekende portretten deze grondprincipes te onderzoeken. Uit de confrontatie blijkt dat, hoe verschillend beiden ook zijn, zij een eigen oplossing vinden voor hetzelfde.
Henri Matisse, bijna blind op zijn 85ste beschreef een tekening van een gezicht die hij aan het einde van zijn leven maakte zo: "De schaduw van het getekende vormt de zwarte lijn." Met andere woorden: het gelaat verschijnt dankzij zijn schaduw.

De diversiteit van benadering in 'Gezichten.../Facing' kreeg bij de presentatie zijdelings nog een extra brede invalshoek door de aanwezigheid van een kleine selectie portretten gemaakt door artiesten van de art exhibition van de Special Olympics België 2003.

Presentatie
31 januari - 28 februari 200'

Gezichten.../Facing

Caroline Coolen, Nadia Naveau, Peter Rogiers

Gezichten.../Facing

Caroline Coolen, Nadia Naveau en Peter Rogiers werkten enkele weken in het ovenatelier voor brons en keramiek. Deze werkperiode werd direct direct gekoppeld aan de presentatieruimte zodat belangstellenden zowel de voorbereiding, de studie als het resultaat konden volgen.
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001