nl | en steun ons

Gezichten.../Facing

Caroline Coolen, Nadia Naveau, Peter Rogiers

De werkplaatsen van het FLACC zijn ingericht om kunstenaars een werkplek te bieden, hen te stimuleren om hun positie in de samenleving te verduidelijken. Het FLACC ondersteunt kunstenaarsprojecten en stimuleert samenwerking met deskundigen om de onderwerpen verder uit te diepen of aan te vullen.

'Gezichten' vormt een onderdeel van een ruimer werkplaats-gegeven: 'Het geheugen van het landschap' dat voorkomt uit de context waaring het FLACCC zijn werking opstart. In welke mate kunnen kunstenaars bijdragen aan de historische betekenis en gelaagdheid van het landschap; een landschap dat voor een deel nog natuurgroen is, maar ook een gebied met een opmerkelijk industrieel erfgoed. Een landschap dat doorkruist is met vele kleine woonkernen en indutriële bedrijvigheid. Dankzij het engagement vanuit de beeldende kunst wordt opnieuw aandacht gegeven aan 'Landschap', 'Gezichten' en 'Geheugen'.

Werkperiode
29 november 2003 - 29 januari 2004

Presentatie
31 januari - 28 februari 2004

Gezichten.../Facing

Caroline Coolen, Nadia Naveau, Peter Rogiers

'Gezichten' vormt een onderdeel van een ruimer werkplaats-gegeven: 'Het geheugen van het landschap' dat voorkomt uit de context waaring het FLACCC zijn werking opstart.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001