nl | en steun ons

Oproep werkplaatsproject

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines.
Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf februari 2022 tot december 2022
Deadline: 1 augustus 2021

FLACC fuseert dit najaar met CIAP (www.ciap.be) tot een nieuwe organisatie. In synergie met C-mine en andere gelijkgestemde partners zal de nieuwe organisatie de kunstenaars ruimte, tijd en middelen bieden om te experimenteren, om nieuwe projecten te ontwikkelen en deze ook met anderen te delen. Met een breed aanbod aan activiteiten – workshops, tentoonstellingen, lezingen, sociale bijeenkomsten en nog veel meer – wordt het een nieuwe ontmoetingsruimte voor kunstenaars, kunstliefhebbers, buren en een breder publiek. De innovatieve, creatieve sfeer van C-mine en van Genk — een stad in constante transformatie — vormt een vruchtbare bodem voor deze nieuwe ontwikkeling. In lijn met de geschiedenis van Genk als “station d’artistes”, geliefd toevluchtsoord van kunstenaars, onderzoekers en denkers, liggen hier kansen om een kunstenaarskolonie van de toekomst te zijn.

Deze oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep voor projecten in diverse media en disciplines. Projecten met aandacht voor artistieke arbeid, die de kunstenwerkplaats bevragen of projecten met een nadruk op experiment, hebben onze voorkeur. Ontwikkeling, reflectie en experiment staan via een (re)thinking while doing-methodiek centraal in de werkplaatsprojecten. Wij geloven in het minimaliseren van (tijds)druk en fysieke output en daarom maakt een tentoonstelling geen deel uit van de werkplaatsprojecten. In overleg is een lezing of ander eendaags evenement mogelijk. We staan open voor experimentele kortdurende presentaties of andere vormen van interactie.

De werkperiode is minstens 3 maanden fulltime of minimaal 90 dagen verdeeld over verschillende periodes in 2022. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijk en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productiebudget.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier in Acrobat Reader en het excel sheet (vul het budget in) te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget, een (voorkeurs)werkperiode en C.V. (in woord en beeld).

Meer informatie

Voor meer informatie contacteer Luuk Nouwen of Stef Renard via application@flacc.info.

FLACC faciliteert in Genk jaarlijks 10 tot 12 kunstenaarsprojecten, op maat van de hedendaagse kunstenaarsrealiteit. De procesmatige trajecten ontvouwen zich los van enige presentatiedruk en zijn in de meeste gevallen gericht op de realisatie van nieuw werk. Centraal staan gelijkheid, samenwerking en ruimte voor experiment.

Elk jaar introduceert FLACC gerenommeerde en beloftevolle buitenlandse kunstenaars in het Belgische kunstenveld. Maar ook jonge kunstenaars en ervaren talent van eigen bodem krijgen steun, zelfs over de grenzen heen. Cruciale elementen in de werkplaatsprojecten: theoretisch onderzoek, experiment, input van experts, praktische haalbaarheid en een aangepaste output in relatie tot de atelierarbeid, bijvoorbeeld door een bijdrage aan het kunstendiscours, publicatie of presentatie.

FLACC levert praktische, inhoudelijke en financiële bijstand en dat binnen een langdurige samenwerking waarbij de kunstenaar kan blijven rekenen op vergaande ondersteuning. Hij kan zich volledig en in alle concentratie wijden aan zijn project, waarvan de procesmatige totstandkoming, in samenwerking met FLACC, dikwijls even belangrijk is als het materiële resultaat zelf. FLACC stelt dat de realisatie van nieuw werk ondergeschikt is aan theoretische verdieping, experiment of vernetwerking die de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar ten goede komt. Projecten die de ontwikkeling van de kunstenaar versterken, ingaan op reflectie of een experimenteel karakter hebben, hebben de voorkeur boven projecten waarin de realisatie van een of meer werken centraal staan.

FLACC beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor metaal- en houtbewerking, een digitale studio (film en fotografie) en een keramiekatelier. De organisatie is ook op de hoogte van de productiemogelijkheden van en werkt samen met naburige werkplaatsen, scholen en bedrijven om kunstenaars optimaal bij te staan. Een overzicht van de faciliteiten kunt u hier terugvinden.