nl | en steun ons

Levi Orta

http://ortalevi.blogspot.be/

In zijn werken verkent Levi Orta het creatieve aspect van de politiek, waarbij hij zich richt op de onjuistheden in het grensgebied tussen kunst en politiek. Hij reproduceert de mechanismen, strategieën en handelswijzen van geklasseerde politiek-artistieke situaties, en benadrukt zodoende hun meest subversieve ondertoon; altijd vanuit een cynische houding die de hegemonie bedreigt.
Hij is afgestudeerd aan het Instituto Superior de Arte van Havana in 2010, en aan de Cathedra Arte de Conducta in 2009. Levi heeft solotentoonstellingen gehad in de Servando Art Gallery, bij Fonderie Darling, de Ludwig Foundation en Salle Zero. Hij heeft deelgenomen aan verschillende biënnales, waaronder de Biënnale van Havana, Pontevedra, Liverpool, Mercosul en The Frontiers. In de voorbije jaren heeft Orta deelgenomen aan tentoonstellingen in verschillende landen zoals Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk, Israël, Brazilië, Mexico, Canada, Kroatië, het Verenigd Koninkrijk, China, Japan en Cuba.

projecten: