nl | en steun ons

Stijn Van Dorpe

http://www.stijnvandorpe.be/

Going to the top of Africa (slide carousel, 64 slides) in cooperation with Euridice Kala, Bag Factory Johannesburg, 2012
De diareeks bevat documentaire beelden van tocht die ik had opgezet samen met een groep jonge schoolkinderen uit downtown Johannesburg, naar de bovenste verdieping van 'the Carlton Center Office Tower'. Deze toren, gebouwd in de late jaren zestig van de vorige eeuw kan gezien worden als het symbool van de Zuid-Afrikaanse kapitalistische groei en is één van de hoogste gebouwen van het Afrikaanse continent. De diareeks focust op het menselijke aspect van deze gebeurtenis, en toont vrolijke, verwonderde schoolkinderen. Ze toont zich in haar presentatie als een horizontale beweging, namelijk een diacarousel die rondjes draait, en evenveel aandacht besteedt aan elke dia. Wat misschien niet direct zichtbaar is, is de bestemming van de schooltocht, de verticale tocht naar de top van het gebouw, vanwaaruit de stad overzien kan worden.

Een schijnbaar onschuldige beeldenreeks die niet direct attendeert aan een kunstwerk, nog politieke aspiraties lijkt te bezitten, blijkt bij nader inzicht toch minder vrijblijvend te zijn dan het lijkt. Zowel in het didactisch karakter van de diaprojector, in het schools kader van de uitstap, als in de bestemming ervan gaan hiërarchische, bevestigende structuren schuil. Dat deze 'schoolreis' opgezet is, maakt ook dat de kunstenaar niet vrijuit gaat.

Hoewel de kunstenaar buiten beeld blijft, kan zijn aanwezigheid en leidende rol in deze gebeurtenis als ongemakkelijk aangevoeld worden, zowel voor hem zelf als voor de toeschouwer. Op een kritische manier bevraagt de kunstenaar hier de ethische status van het hedendaagse kunstwerk zelf, en zijn verwevenheid met westerse dominante machtsstructuren.

projecten: