nl | en steun ons

Enrique Ramirez

http://www.enriqueramirez.fr

Horizon, videoinstallatie, filmstil, 2009
Ramirez (Chili, 1979) werk observeert de geschiedenis van de steden en de verhalen van de mensen die er leven,met als focus de relatie tussen geschiedenis en geheugen.

Elk werk start met het stellen van vragen. Deze vragen zijn terug te vinden in de verschillende werken die hij realiseerde in verschillende media: foto's, video-installaties, film, website, etc. Hij werkt met twee centrale elementen: een object dat direct gerelateerd is aan het concept waarin hij geïnteresseerd is en een projectie met sequenties van beelden van dit object. Hij actualiseert en contextualiseert het object waardoor het een dynamiek krijgt dat afkomstig is van de beelden en hierdoor overeenkomsten creëert tussen de verschillende elementen van het werk. Zijn interesse is altijd een kunstwerk dat dicht bij de mensen waarmee hij werkt staat. Hij maakt gebruik van film en performance om sociaal en politiek werk te realiseren, maar op hetzelfde moment, creërt hij verschillende fictieve verhalen in installaties, films en foto's.

“For me, cinema has a virtue... we turn off the lights and we can dream... as soon as we turn these lights on again we have a lot of questions... we can find these questions in the story. We live in a connected world that instantaneously can give us almost all the information we want. This is exactly what I don't want in my work, I want questions.” Enrique Ramirez.

projecten: