nl | en steun ons

Emilie Pitoiset

http://www.emiliepitoiset.net

From A to B, from B to P, exhibition view, Bielefelder Kunstverein, 2010 - foto: Philipp Ottendörfer
From A to B, from B to P, exhibition view, Bielefelder Kunstverein, 2010 - foto: Philipp Ottendörfer
Het oeuvre van Emilie Pitoiset (FR, 1980) ontvouwt zichzelf met veel precisie en eenduidigheid door een serie van tegenstellingen, die de centrale thema’s in haar werk vormen. Tegenstellingen als optellen en aftrekken, vallen en balanceren, documentaires en fictie, symmetrie en herhaling, aantrekkingskracht en afstoting komen samen. Elk werk is het resultaat van een verfijnde mix van tegengestelde elementen die gezamenlijk een beeld met een specifieke spanning genereren.

In tegenstelling tot sommige van haar tijdgenoten, reproduceert Emilie Pitoiset geen vormen uit de kunstgeschiedenis. Zij verwerkt fragmenten en haalt ze los van hun oorspronkelijke context om ze vervolgens in een nieuwe context te plaatsen. Inspiratie haalt ze uit een grote diversiteit van bronnen, van hoge cultuur tot de popcultuur, zoals Nouvelle Vague, cinema, literatuur en Nouveau Roman, maar ook uit documentaires, de geschiedenis of alledaagse beelden en objecten. Specifieke aandacht gaat er uit naar archieven, die geherinterpreteerd en verheven worden tot kunst, zodat ze reflecteren aan de vraag van de filosoof Jacques Rancière: Wat is kunst?.

projecten: