nl | en steun ons

Rebecca Lenaerts

www.devrouwdie.com

work in progress, ICE ON MY EYES ism Tine Guns en Netwerk Aalst
work in progress, ICE ON MY EYES ism Tine Guns en Netwerk Aalst
Rebecca Lenaerts (1980, BE) studeerde kunstgeschiedenis en theaterwetenschap aan de Universiteit van Gent en de Freie Universität (Berlijn). Vervolgens studeerde ze Performing Arts aan het RITS (Brussel) en de Universität der Kunsten (Berlijn).

Op basis van reizen, herinneringen, erfgoed en (kunst)-historische bronnen, zoals dia's, creëert Lenaerts nieuwe fictieve verhalen. Ze combineert feit en fictie om te komen tot een nieuw en overtuigend verhaal met een haast kinderlijke verbeelding. Het visuele en het hoorbare worden samengebracht in een enkele theatrale entiteit, hierbij is het proces even belangrijk als het resultaat. In haar artistiek onderzoek vertrekt ze vaak vanuit een kunst op school project om vanuit deze input een maatschappelijk relevant resultaat te produceren.

projecten: