nl | en steun ons

Gilad Ben Ari

http://verticalpartition.wordpress.com/gilad-ben-ari/

Vertical Partition #1 - BODY
De Israelische performer en danser Gilad ben Ari (1982) zoekt steeds vanuit het gegeven “performance” de grenzen van de disciplines beeldende kunst, dans en theater op. Hij studeerde dans aan de Matte Asher School for the Performing Arts (Israel) en bij P.A.R.T.S. (Brussel) onder Anne Teresa De Keersmaeker, theater aan de Theaterschool (Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten) en resideerde bij NRW Kultural sekriteriat (Wuppertal, Duitsland) en FLACC.

Vertical Partition #1 - BODY
In zijn werk kijkt hij naar de systemen die, vaak onzichtbaar, de maatschappij controleren. Hij projecteert deze systemen op zijn eigen lichaam en incorporeert ze in zijn performances, om ze zo zichtbaar te maken. Niet zelden is de politieke situatie in zijn thuisland Israel een kritisch onderdeel van zijn werk. Hij abstraheert het thema, om het tegelijkertijd te vereenvoudigen, om zo tot een performance te komen, waarbij zijn eigen lichaam als metafoor voor maatschappelijke kritiek dient.

Vertical Partition #1 - BODY

Vertical Partition #1 - BODY

Vertical Partition #1 - BODY

projecten: