nl | en steun ons

Wapke Feenstra

http://www.wapke.nl

De beste plek, 2007
Wapke Feenstra (NL, 1959) woont en werkt in Rotterdam. Feenstra, opgegroeid op een boerderij in Friesland, onthult nieuwe lezingen over de culturele uitingen van het platteland. Aan de hand van een directe dialoog met de actieve bewoners van het landschap situeert zij haar artistiek project in een landelijke omgeving. Haar project past in een Europees kader en de lopende debatten over cultureel erfgoed, en het gebruik van land en natuur.

Het contact met de bewerkers en de gebruikers van het landschap is voor Wapke Feenstra van essentieel belang. Zij organiseert ontmoetingen waarbij iedereen mag spreken. Op die manier wordt de beleving van de omgeving tot leven gebracht en ontstaan nieuwe interpretaties van het landschap.
Een voorbeeld van een dergelijke project is De Beste Plek, waarbij de relatie tussen grondgebruik en lokale cultuur wordt bevraagd en getoond door een oproep, een reis en een reisboek. Het project speelt zich af in de Nederlandse gemeente Hardenberg; een hoogveengebied met enkele zandruggen langs rivier de Vecht. Het is een boerenstreek met nationaal campingtoerisme. Rijst de vraag: waarom wortelen, nestelen en strijken mensen neer op juist deze plek? Historisch zijn de veenwinning, de latere boerderijen en het ontstaan van wat boerentoerisme op armere zandgrond hier debet aan. Maar ook anno 2007 hecht de inwoner zich aan zijn plaats en ritualiseert zijn cultuur.

Na het beëindigen van haar postgraduaat aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht was zij één van de initiatiefnemers van het platform NEsTWORK gedurende Manifesta 1 te Rotterdam. Met Kathrin Böhm en Antje Schiffers, medestichters van de kunstvereniging myvillages.org werd zij uitgenodigd voor een residentie in Grizedale Arts in Noord Engeland. Sindsdien werken zij samen in het plattelandsnetwerk International Village Shop, dat noties van grond, productie en waarde aankaart.
Voor meer informatie: www.myvillages.org

projecten: