nl | en steun ons

Tina Gillen


Tina Gillen studeerde af aan de Hochschule für Angewandte Kunst te Wenen en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. In 1997 werd ze reeds genomineerd voor de Prijs van de Jonge belgische Schilderkunst.

Tina Gillen schildert, maar zij toont hier ook haar belangstelling voor de traditie van de zeefdruktechniek. Meer nog, ze legt zelfs verbanden tussen beiden uitgaande van een ernstig respect voor en studie van de intrinsieke kwaliteiten van deze media.

Haar keuze voor de “SCHOMMEL / BALANCOIRE” en “PISSOTIERE” werd bepaald toen haar gevraagd werd om een beeld voor de uitnodiging uit te zoeken. Een beeld uit de ‘realiteit’ die haar dit ‘out of place’-gevoel bezorgde. Tina koos voor de foto van het tennisveld gemaakt tijdens haar werkverblijf in Frankrijk. Treffend voor haar werk is namelijk dat het beeld verwijst naar gevonden locaties die door invloed van het licht, het wisselend zonlicht dat ook seizoensgebonden is, een nieuw soort leven krijgen. Dit tracht zij picturaal te beschrijven. Door de transcriptie van het geziene, een vorm van abstrahering, ontstaat een andere realiteit op de spanningslijn tussen het bekende en het onbekende of de vervreemding.

“FRAGMENT” is een stukje dat overbleef, een onderdeel van een landschap. Het is heel sterk geabstraheerd, maar men behoudt het idee dat het in relatie staat tot iets architectonischs hoewel men met dit beeld over te weinig informatie beschikt om het als dusdanig te duiden. Het leeft in het spanningsgebied tussen beiden.

“HALL” is geïnspireerd op het beeld van een sporthal met de opstelling van een paravent. De dwingende lijnen van het veld werden ‘losgetrokken’ zodat een nieuwe context zich kon ontwikkelen; los van de blauwe oppervlakte zweven de lijnen in de ruimte. Het perspectief wordt schijn, en het werk toont plots tegen de achtergrond van zijn afkomst, zijn eigenheid, een eigen kosmos.

projecten: