nl | en steun ons

Julia Rivera

Julia Rivera onderzoekt de impact van architectuur op de omgeving. Rivera legt zich toe op een vormelijk onderzoek en speurt naar toepassingen in de haar omringende ruimte. In de onmiddellijke omgeving van FLAC© , waar zich ook de tijdelijke woonplaats van de kunstenaars bevond, concipieerde ze een straatinterventie. Dit registreerde Rivera in een reeks dia's. Vastgehouden in een surrealistisch voetstuk in de vorm van een perfecte halve bol, plaatst ze zichzelf en andere personages in het straatbeeld dat ze verder markeert door het aanbrengen van witte lijnstructuren die (on)opvallend afwijken van de gewone verkeersaanwijzingen. Chaos en inwisselbaarheid van de plek roepen thema's op als (im)mobiliteit, ontheemding en vervreemding.

projecten: