nl | en steun ons

Lara Almarcegui

Centraal in het werk van Lara Almarcegui staat de fascinatie voor ruimtes die ontsnappen aan de vormgeving van architecten of stadsplanners – de stedelijke ruimtelijke planning – zoals braakliggende terreinen, afbraakwoningen en volkstuintjes. Voor FLACC analyseerde Almarcegui een domein in Genk dat de komende jaren onaangeroerd zal blijven. Dit gebied zal - ook wanneer de meeste anderen allang opnieuw bebouwd zijn - een plek blijven toegankelijk voor de toeschouwer en waar verbeelding ruimte krijgt. Hier kan de natuur vrij haar gang gaan, enkel beïnvloed door wind, regen, zon, beplanting, spontaan gebruik en omliggende resten. Het laten bestaan van een lap grond waar geen ontwerp aan te pas is gekomen.

projecten: