Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Kinderkunstendag: Workshop Marie Zolamian

Zondag 20.11.2022, 14:00 - 17:00

Marie Zolamian – Symbiocene(detail), 2022, foto: © Michiel De Cleene

Op kinderkunstendag organiseren we een bijzondere workshop geïnspireerd op het werk van beeldend kunstenaar Marie Zolamian, dit ter gelegenheid van haar tentoonstelling Droomland die momenteel te bezichtigen is in Jester. Het monumentale schilderij Symbiocene is het pronkstuk van de tentoonstelling. In dit schilderij van wel 14 m lang, worden afzonderlijke, kleinere kunstwerken geïntegreerd en opgenomen in het kleurrijke tafereel.

Spelenderwijs leren de kinderen het wonderlijke universum van Marie Zolamian ontdekken, om vervolgens zelf aan de slag te gaan met allerhande teken- en schildersmaterialen. We maken afzonderlijke werkjes die we vervolgens samenvoegen tot één groot geheel, net als het werk van Marie!

PRAKTISCHE INFORMATIE
De workshop vindt plaats op zondag 20 november in Jester's tentoonstellingsruimte van 14:00 tot 17:00 uur. Je vindt ons op de 1ste verdieping van het C-mine energiegebouw. Kinderen kunnen doorlopend aan de slag om hun werken te creëren onder het toeziend oog van onze begeleider(s). De workshop is ontworpen en wordt begeleid door kunstenaar Fee Veraghtert. Om 14:00, 15:00 en 16:00 uur voorziet zij een introductie over het werk van Marie Zolamian en beschikbare materialen.

Deelname aan de workshop is gratis. Let op, het kan er enthousiast aan toe gaan met de stiften of verf! Breng zeker een schort of een oud t-shirt mee om jullie mooie kleren te beschermen.

Kom bij Jester werken!

Jester is een kleine organisatie met grote ambities. Jester is een levendige organisatie voor hedendaagse kunst, met een actieve ledenwerking. Om ons kleine, maar fijne team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een secretariaat medewerker en een zakelijk leider.

Klik hier voor meer info.

Finissage 'Droomland' & residentie presentaties

Zondag 11.12.2022

Helen Dowling, Custom Make-out, photo series

Kom op zondag 11 december naar het laatste evenement van het jaar met een volle middag verschillende toonmomenten presenteren. Dat beloofd een fijne en feestelijke namiddag te worden! Het is de laatste dag om het monumentale schilderij van Marie Zolamian te bezoeken. Daarnaast presenteren we de projecten van onze residenten: Helen Dowling, Miriam Sentler, Rana Hamadeh, Sarah Van Sonsbeeck en Alain Nsenga. Kom naar Genk en vier voor de laatste keer met ons mee in 2022!

PROGAMMA - in verschillende ruimtes
14u00 - rondleiding tentoonstelling Marie Zolamian Droomland
14u30 - presentatie The Forest Underground (geluidswerk) door Miriam Sentler en Drake Stoughton
15u30 - artist talk met Sarah van Sonsbeeck en Rana Hamadeh, gemodereerd door Orlando Maaike Gouwenberg
16u30 - filmvoorstelling en gesprek met Helen Dowling
17u30 - presentatie door Alain Nsenga

Currents#10

Zaterdag 17.12.23

Luca Tichelman

Op zaterdag 17 december opent Currents#10 bij Marres, Maastricht.
Kunstenaars Luna Mahoux, Loïs Soleil, Luca Tichelman en Loran van de Wier hebben de afgelopen maanden bij Jester een werkperiode gehad waarin hun werk voor Currents verder ontwikkelde. Currents is een jaarlijkse tentoonstelling met werk van net afgestudeerde kunstenaars uit de euregio, gecureerd door jonge curatoren. Kom naar Maastricht voor de 10de editie van Currents.

Currents is een samenwerking tussen Marres en Z33. Voormalig FLACC ondersteunde dit traject door een korte werkperiode voor een aantal van de kunstenaars. Klik hier voor meer informatie.

'Charming for the Revolution'

15.02.23 en 11.03.23

Animatronic Operetta - Toon Fibbe

Gelukkig moeten jullie ons niet lang missen want we staan al te popelen om Jesters nieuwe programma te launchen! Op 15 februari wordt het jaar afgetrapt met een filmprogramma dat acht keer in 2023 zal plaatsvinden in de kleine zaal van het Energiegebouw in C-mine.

Op 11 maart opent Charming for the Revolution bij Jester op C-mine, een groepstentoonstelling met werk van Carly Rose Bedford, Pauline Boudry & Renate Lorenz en Toon Fibbe. Datzelfde weekend, speelt Transitions in Maastricht, een grootschalig project van Video Power waarin videokunst centraal staat. Jester doet hier een bijdrage aan met een installatie en filmprogramma dat aansluit op Charming for the Revolution.

Sep 10 – Dec 11, 2022 Jester C-mine, Genk (BE) Marie Zolamian - Droomland
Zondag, Nov 20, 2022 — 14:00-17:00 Jester - C-mine, Genk (BE) Kinderkunstendag: Workshop Marie Zolamian
Zondag, Dec 11, 2022 — 14:00-18:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Finissage 'Droomland' & residentie presentaties
Dec 18, 2022 – Feb 5, 2023 Marres, Maastricht (NL) Currents#10
Zaterdag, Mrt 11, 2023 Jester - C-mine, Genk (BE) Charming for the Revolution

Kids Arts Day: Workshop Marie Zolamian

Sunday 20.11.2022, 2 p.m. - 5 p.m.

Marie Zolamian – Symbiocene(detail), 2022, foto: © Michiel De Cleene

For Kids Arts Day and on the occasion of Marie Zolamian's exhibition Droomland, currently on show at Jester, we organize a special workshop inspired by her works. The monumental painting Symbiocene is the centerpiece of the exhibition. In this colourful scenery of 14 m long, individual, smaller artworks are integrated.

In a playful manner, children discover Marie Zolamian's wonderful universe and learn how to use all kinds of drawing and painting materials. We create smaller artworks, which we will put together into one big canvas, just like Marie's work!

PRACTICAL INFORMATION
The workshop will take place on Sunday November 20th, at Jester's exhibition space, from 2 p.m. till 5 p.m. You can find us on the 1st floor of the C-mine energy building. Children can work throughout the afternoon to create their works under the watchful eye of our instructor(s). The workshop was designed and will be guided by artist Fee Veraghtert. At 2 p.m., 3 p.m., and 4 p.m., she will provide an introduction about how to get inspired by Marie Zolamian's work and the available materials.

Participation in the workshop is free of charge. Note that it can get 'wild' with the markers or paint! Be sure to bring an apron or old t-shirt to protect your nice clothes.

Join our Team!

Jester is a small organisation with big ambitions. Jester is a vibrant contemporary art organisation, with an active membership programme. To strengthen our small but lovely team, we are currently looking for secretary and a financial director.

Click here for more info!

Finissage 'Droomland' & residency presentations

Sunday 11.12.2022

Helen Dowling, Custom Make-out, photo series

Join us on Sunday the 11th of december for the last event of the year, where we present several events. We promise you a fun and festive afternoon! It is the last day to visit Marie Zolamian's monumental painting. Alongside, we present the projects of our residents: Helen Dowling, Miriam Sentler, Rana Hamadeh, Alain Nsenga and Sarah Van Sonsbeek.
Come to Genk and celebrate with us one last time in 2022!

PROGRAMME - presented in several spaces
2pm - Guided tour Marie Zolamian Droomland
2.30pm - presentation The Forest Underground (audio work) by Miriam Sentler and Drake Stoughton
3.30pm - artist talk with Sarah van Sonsbeeck and Rana Hamadeh, moderated by Orlando Maaike Gouwenberg
4.30pm - film screening and artist talk with Helen Dowling
5.30pm - presentation by Alain Nsenga

Currents#10

Saturday 17.12.23

Luca Tichelman

On Saturday the 17th of December, Currents#10 opens at Marres, Maastricht. Artists Luna Mahoux, Loïs Soleil, Luca Tichelman and Loran van de Wier had a working period at Jester for the past few months, during which their work for Currents developed further. Currents is an annual exhibition of work by newly graduated artists from the Euroregion, curated by young curators. Join us in Maastricht for the 10th edition of Currents.

Currents is a collaboration between Marres and Z33. Former FLACC supported this track by providing a short working period for some of the artists. Click here for more information.

'Charming for the Revolution'

15.02.23 and 11.03.23

Animatronic Operetta - Toon Fibbe

You don't have to miss us for long because we can't wait to launch the new Jester programme in 2023! On February 15th we kick off the year with a film programme that will take place eight times in 2023 in the small hall of the Energy Building at C-mine.

On March 11th opens Charming for the Revolution at Jester at C-mine, a group exhibition featuring work by Carly Rose Bedford, Pauline Boudry & Renate Lorenz and Toon Fibbe. That same weekend, Transitions takes place in Maastricht, a large-scale project by Video Power focusing on video art. Jester is contributing to this with an installation and film programme linked to Charming for the Revolution.

Sep 10 – Dec 11, 2022 Jester C-mine, Genk (BE) Marie Zolamian - Droomland
Zondag, Nov 20, 2022 — 14:00-17:00 Jester - C-mine, Genk (BE) Kids Arts Day: Workshop Marie Zolamian
Zondag, Dec 11, 2022 — 14:00-18:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Finissage 'Droomland' & residency presentations
Dec 18, 2022 – Feb 5, 2023 Marres, Maastricht (NL) Currents#10
Zaterdag, Mrt 11, 2023 Jester - C-mine, Genk (BE) Charming for the Revolution