Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Laaste kans: kunstuitstap met Marie Zolamian!

28.10.2022

Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen, 2022 © KMSKA & Marie Zolamian

Dompel je onder in het werk van Marie Zolamian. Op vrijdag 28 oktober rijdt er een bus vanuit Luik, via Hasselt naar Genk om daar het werk Symbiocene van Marie Zolamian te bekijken en te bespreken met de kunstenaar en all-round Jester Tine Deboelpaep. Na een lunch, aangeboden door Jester, vertrekken we naar Antwerpen om daar het grote mozaïek Welkom - bienvenue - welcome - willkommen te bezichtigen. Ook opent het nieuwe publieke werk van Lili Dujourie, nog een reden om mee te gaan.

Via deze link vind je meer informatie, tijden en prijs.

Archive Event VI

Jester kunstenaar Miriam Sentler toont haar werk bij Looiersgracht 60 in Amsterdam
29.10- 30.10.22


Tijdens haar residency bij Jester en Emile van Dorenmuseum onderzocht kunstenaar Miriam Sentler de werking van natuur in relatie tot de mijnindustrie. Ze richtte zich op de natuurlijke geluiden die historisch in de mijnen te vinden waren en op hun toepassingen voor de industrie, waaronder hun culturele betekenissen. Dit onderzoek leverde materiaal op voor Sentlers nieuwe audio-installatie The Forest Underground, ontwikkeld in samenwerking met componist Drake Stoughton. Het duo liet zich inspireren door de geluiden en de akoestiek van de kolenmijnen, en door de geluiden van vogels, krekels en bomen die de mijnwerkers vergezelden. In hun nieuwe werk componeren Stoughton en Sentler een quasi-fantastisch, trans-historisch geluidslandschap van dat 'ondergrondse bos'. Lees meer over haar onderzoek in Genk in dit interview met Miriam Sentler en Kristof Reulens door Alicja Melzacka (Engelstalig).

Miriam Sentler en Drake Stoughton presenteren het werk in ontwikkeling op 29 en 30 oktober, tijdens Archive Event VI, dat onderdeel is van Looiersgracht 60's Archive Series. The Forest Underground wordt getoond naast twee eerdere projecten van Sentler waarin geluid als manier van archivering van landschappen centraal staat. Je bent van harte uitgenodigd om ​op 29 oktober het gesprek te volgen tussen Miriam Sentler, Drake Stoughton en Jester's curator Alicja Melzacka. Het publieksprogramma begint om 16.00 uur met de performance Cairban – A Contemporary Shark Hunt van Sentler en Sadie Hale. Meer informatie over het programma van de dag is te vinden op de website van Looiersgracht 60.

Talk 'Grote Belgische Vrouwelijke Kunstenaars'

met o.a. Jester curator Alicja Melzacka over Marianne Berenhaut.
07.11.21, 18:30-20:30u

Mine de rien, photo credit: Michiel de Cleene

7 November staat in het teken van het werk van twee Belgische kunstenaars: Marianne Berenhaut en Martine Canneel. Na een mooie samenwerking van voormalig CIAP en C-mine met Berenhaut eind 2021, die resulteerde in een tentoonstelling in Genk en een publicatie, spreekt Jester-curator Alicja Melzacka hierover in LUCA Gent, in het kader van de MINIMA DOCTA lezingenreeks. Aanvullend zal Noëlle Koning spreken over het werk van haar moeder, Martine Canneel. Het gesprek wordt gemodereerd door Jeroen Laureyns. De voertaal is Engels.

MINIMA DOCTA is een platform voor maatschappelijke discussie en documentaire cinema o.l.v. Jeroen Laureyns en Wim Lambrecht met de steun van LUCA School of Arts Campus Sint-Lucas Gent, Onderzoekseenheid Image, Kunstencentrum. Locatie: LUCA School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent, A3

Calls / Save the date

Open call: Portfolio dag voor kunstenaars
Deadline 07.11.22


Ben je beeldend kunstenaar en wil je een hele groep curatoren hedendaagse kunst ontmoeten?
Appliceer voor de portfoliodag op 18 november via deze link! Currents curator Zeynep Kubat en Jester artistiek directeur Orlando Maaike Gouwenberg zijn deel van de curatoren.

Save the date: Kinderkunstendag
20.11.22

'Symbiocene', 2022, © photo: Michiel De Cleene

Kom op zondag 20 november naar Jester op C-mine en neem deel aan het speciale programma voor kinderen op de nationale Kinderkunstendag geïnspireerd op het werk van Marie Zolamian. In de ruimte, naast Zolamians bijzondere werk en onder de creatieve begeleiding van Fee Veraghtert kunnen kinderen van elke leeftijd meewerken aan een groot kunstwerk dat aan het einde van de dag als een grote assemblage wordt getoond.

Praktische informatie volgt nog, hou dus onze website en communicatiekanelen in het oog!

Save the date: Finissage 'Droomland'
Marie Zolamian - 11.12.22

Kom naar Jester op 11 december voor een namiddag vol presentaties op het programma. Het is de laatste dag om het monumentale schilderij van Marie Zolamian te bezoeken. Hiernaast presenteren we de residentieprojecten van een aantal kunstenaars uit het CIAP en FLACC programma die we dit jaar feestelijk afsluiten. Vier met ons mee in 2023 van start gaan met het nieuwe Jester programma.

Deelnemende kunstenaars: Marie Zolamian, Helen Dowling, Miriam Sentler & Drake Stoughton, Rana Hamadeh en Sarah van Sonsbeeck

Sep 10 – Dec 11, 2022 Jester C-mine, Genk (BE) Marie Zolamian - Droomland
Okt 29-30, 2022 Looiersgracht 60, Amsterdam (NL) Archive Event VI - The Chase _ Miriam Sentler

Last call: Art excursion with Marie Zolamian

28.10.2022

Welkom – Bienvenue – Welcome – Willkommen, 2022 © KMSKA & Marie Zolamian

Embrace your aesthetic being with the work of Marie Zolamian! On Friday, October 28th, a bus leaves Liège, picks up passengers from Hasselt, and makes its first stop in Genk at our Jester space in C-mine. There, we have time to look at the work Symbiocene and talk with the artist and all-round Jester, Tine Deboelpaep. After a complimentary lunch, we'll drive to Antwerp to visit the large mosaic Welkom - bienvenue - welcome - willkommen that Zolamian created for KMSKA. We also toast on the new public sculpture by Lili Dujourie, which opens on the same day.

For more information about times and prices visit this link.

Archive Event VI

Jester artist Miriam Sentler presents her work at Looiersgracht 60 in Amsterdam
29.10- 30.10.22


During her residency at Jester and Emile van Dorenmuseum this summer, artist and researcher Miriam Sentler has been exploring the agency of nature in the context of the mining industry. She focused in particular on the natural sounds, which were historically found in the mines, and on their applications for the industry and their cultural meanings. This research provided material for Sentler's new audio installation 'The Forest Underground', developed in collaboration with composer Drake Stoughton. The duo has been inspired by the sounds and the acoustics of the coal mines, where the voices of birds, crickets, and trees were heard on a daily basis, accompanying the miners. In their piece, Sentler and Stoughton compose a quasi-fantastical, transhistorical soundscape of that 'underground forest'. You can read up on their research in this interview with Miriam Sentler and Kristof Reulens, by Alicja Melzacka.

Miriam Sentler and Drake Stoughton will present their work in progress on the 29th and 30th of October during Archive Event VI, which is part of Looiergracht 60's Archive Series. 'The Forest Underground' will be displayed alongside two past projects by Sentler, which also focus on sound as a way of archiving landscapes. Join us on October 29th for a conversation between Miriam Sentler, Drake Stoughton, and Jester's curator Alicja Melzacka. The public programme starts at 4 pm with the performance 'Cairban – A Contemporary Shark Hunt' by Sentler and Sadie Hale. More information about this event can be found on the website of Looiersgracht 60.

Talk 'Great Belgian Female Artists'

with amongst others: Alicja Melzacka on Marianne Berenhaut
07.11.22, 6.30-8.30 pm

Mine de rien, photo credit: Michiel de Cleene

The 7th of November is devoted to the work of two Belgian artists: Marianne Bernehaut and Martine Canneel. Following the memorable collaboration between former CIAP and C-mine with Berenhaut at the turn of 2021-2022, resulting in an exhibition in Genk and a publication, Jester curator Alicja Melzacka is invited to speak about the project at LUCA Gent, as part of the MINIMA DOCTA lecture series. Additionally, Noëlle Koning will speak about the work of her mother, Martine Canneel. The conversation is moderated by Jeroen Laureyns. This event is held in English.

MINIMA DOCTA is a platform for social discussion and documentary cinema led by Jeroen Laureyns and Wim Lambrecht with the support of LUCA School of Arts Campus Sint-Lucas Gent, Image Research Unit, CAMPO Arts Center, Cinema Sphinx and 019. Location: LUCA School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent, A3

Calls / Save the date

Open call: Portfolio day for artists
Deadline 07.11.22


Are you a visual artist and do you want to meet a big group of curators of contemporary art? Apply asap via this link! Currents curator Zeynep Kubat and Jester artistic director Orlando Maaike Gouwenberg are amongst the curators.

Save the date: Kids arts day
20.11.22

'Symbiocene', 2022, © photo: Michiel De Cleene

Come on Sunday the 20th of November to Jester at C-mine and take part in the special program for kids, inspired by the work of Marie Zolamian! In front of Zolamian's giant painting, we create a big assemblage of smaller paintings on a large surface. Let yourself be inspired by the landscape of Genk. Fee Veraghtert accompanies all children in their creative endeavours of the day. The workshop is held in Dutch.

More practical information will follow soon, so keep an eye on our website and communication channels!

Save the date: Finissage 'Droomland'
Marie Zolamian - 11.12.22

Join us for the last event of the year! Come to Jester on Sunday the 11th of December, we have an afternoon full of presentations on our programme. It is the last day to visit Marie Zolamian's monumental painting. Alongside, we present the resident projects of some of our artists from the CIAP and FLACC programme, which we festively finalize. Celebrate with us before we launch the new Jester programme in 2023!

Participating artists: Marie Zolamian, Helen Dowling, Miriam Sentler & Drake Stoughton, Rana Hamadeh and Sarah van Sonsbeeck

Sep 10 – Dec 11, 2022 Jester C-mine, Genk (BE) Marie Zolamian - Droomland
Okt 29-30, 2022 Looiersgracht 60, Amsterdam (NL) Archive Event VI - The Chase _ Miriam Sentler