Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Zomer update

Vroege vogel Miriam Sentler tijdens het maken van veld opnames.
Photo credit: Miriam Sentler
De zon is hier en wij zijn klaar voor een mooie zomer, maar voordat we onze zomermodus inschakelen delen we graag met jullie wat de kunstenaars in ons programma bezig houdt. Helen Dowling is net bevallen van een tweede kindje en komt in juli en augustus met haar hele gezin in Genk werken. Sarah van Sonsbeeck heeft tijdens de open atelier dagen haar keramiek molshopen getoond en is nu ook ready to become a mom. Wij zijn natuurlijk erg blij voor deze twee super ladies! Arjun Das werkte vol overgave aan een grote serie werken waarin de verhalen van voormalige mijnwerkers vertaald zijn in een serie uitsnedes in steenkool en hout. Hij reisde naar Italië, Zwitserland en Duitsland om over zijn werk te spreken. Gelukkig maakt hij ook tijd om te relaxen en bezoekt hij momenteel de biënnale van Venetië en Documenta in Kassel.

Emeka Ogboh, geluidskunstenaar en meester-brouwer, is begonnen aan zijn queeste een recept voor een jenever of bier te ontwikkelen waarin de koloniale en migratiegeschiedenis van België de basis vormt voor de keuze van extra ingrediënten. Miriam Sentler is na een tweede werkperiode in Genk, expert geworden in het detecteren van vogelgeluiden en wil hiernaast graag meer weten over het geluid van de houten steunbalken die vroeger de mijngangen stutten. Rana Hamadeh werkte in het keramiekatelier aan een eerste experiment om terracotta figuren te maken voor een game dat ze ontwikkeld. Ondertussen heeft zij volgende maand een grote solotentoonstelling in Edith Russ Haus.

Vorige maand opende Alexis Gautiers solopresentatie in Jester, Cmine, intussen werken we vol enthousiasme toe naar twee grote projecten die we deze herfst voor jullie in petto hebben. Wij zijn verheugd Marie Zolamian te mogen verwelkomen voor onze volgende tentoonstelling, deze zal openen op zaterdag 10 september 2022. Succesvol won ze onlangs het proces rond auteursrechten dat de Vlaamse overheid tegen haar aanspande. We zijn trots op haar en deze uitkomst is een warm signaal naar de hele kunstensector. Gelijktijdig met de tentoonstelling ontwikkelt Erica Ferrari een openlucht installatie die geactiveerd zal worden door een reeks workshops.

Nieuwsgierig naar meer info over de kunstenaars en hun presentaties? Hou zeker onze diverse communicatie kanalen in de gaten.

Alexis Gautier

Riding High in the Reading Saddle
21.05 – 07.08.2022

In Riding High in the Reading Saddle, presenteert Alexis Gautier nieuwe werken en in situ interventies die gemaakt zijn tijdens zijn werkperiode bij Jester.

Leesgroep: If On A Winter's Night A Traveler

Zaterdag 16.07, 18-20 uur
Woensdag 20.07, 18-20 uur
Zaterdag 23.07, 18-20 uur

In If On A Winter's Night A Traveler, een roman uit 1979, roept de Italiaanse schrijver Italo Calvino het beeld van een lezer te paard op en beweegt tegelijkertijd in twee parallelle werelden: de fysieke wereld en die van het boek. Deze 'lezer-rijder', in sterk contrast met een lezer staande aan een lessenaar, representeert een geëmancipeerd publiek dat de teugels in de hand nemend, het plot naar huis rijdt. Niet zonder reden verwijst de tentoonstellingstitel aan deze figuur. Alexis Gautier's werkmethode kan worden vergeleken met 'collectief fictie schrijven' al is de uitkomst niet altijd literair.

Alexis Gautier Welcome (Genk), in situ interventie tijdens de opening
Photo credit: Rita Ceuppens

Parallel aan de tentoonstelling Riding High in the Reading Saddle, organiseren we een leesgroep die de roman van Italo Calvino als uitgangspunt neemt. Drie avonden lang verkennen we de mogelijkheden van non-lineaire storytelling, collectief lezen en gesitueerde geletterdheid (situated literacies). De workshop is een collectief engagement en wordt gemodereerd door Jester's curator Alicja Melzacka.

Praktische informatie:

De workshop vindt plaats in onze tentoonstellingsruimte en is gratis. De teksten zijn in het Engels, waardoor we de sessies in het Engels voeren (geen specifieke bekwaamheid vereist, we spreken ook Nederlands). Gelieve in te schrijven vóór 11 juli - het specifieke plan wordt aangepast aan het aantal deelnemers. Om je deelname te bevestigen stuur je een mailtje naar alicja@jester.be

Rondleiding: zondag 07.08.2022, 16:00 uur

Tijdens de finissage van Riding High in the Reading Saddle vindt een rondleiding door de tentoonstelling plaats. Jester's artistiek directeur Orlando Maaike Gouwenberg zal je gids zijn door het werk van Alexis Gautier en de unieke binnen- en buitenruimtes op de C-mine-site. Het startpunt is het bezoekersonthaal van C-mine.

Kunstuitstap Documenta fifteen

© Documenta fifteen
Graphic design: Studio 4oo2
Documenta fifteen, ga met ons mee?
16.09 – 18.09.2022

Ook deze editie van Documenta plannen we een driedaagse uitstap met de bus naar Kassel om de verschillende locaties te bezoeken. We kijken er enorm naar uit om er weer een fijn weekend van te maken! Inschrijven kan t.e.m. 24 juli via info@jester.be

Programma*

- 16.09.22: Busreis richting Kassel met korte tussenstop, aankomst hotel, bezoek Documenta
- 17.09.22: Mix van gezamenlijke bezoeken en vrije momenten
- 18.09.22: Uitchecken hotel, bezoek Documenta, busreis richting Limburg met korte tussenstop

* Meer details volgen binnenkort

Meer informatie en hoe je in te schrijven vind je via de website

Mei 21 – Aug 7, 2022 C-mine, Genk (BE) Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle
Jun 23-26, 2022 Jan van Eyck Academie, Maastricht (BE) Daniel Frota de Abreu - open studios
Zaterdag, Jul 16, 2022 — 18:00-20:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Leesgroep: If On A Winter's Night A Traveler
Zondag, Aug 7, 2022 — 16:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Guided tour - Riding High in the Reading Saddle
Sep 16-18, 2022 Documenta fifteen, Kassel (DE) Kunstuitstap Documenta fifteen

Summer update

Early bird Miriam Sentler making field recordings.
Photo credit: Miriam Sentler
Yay, the sun is here! Before we turn on our summer mode, we want to share what's keeping everyone busy behind the scenes. Helen Downling, who just gave birth to her second child. In July and August, she'll work from Genk, together with her family. Last month during our open Studios, Sarah van Sonsbeeck presented ceramics in progress, She's also ready to become a mom any moment now! Congrats to these two wonderful Ladies! With full commitment, Arjun Das dives into the stories of the former miners and translates them into a series carved out of charcoal and wood. He travelled to Italy, Switzerland and Germany to talk about his work. Luckily, he takes some time to relax and at the moment he visits the Venice Biennale and Documenta in Kassel.

Sound artist and master brewer Emeka Oghboh started his quest to develop a new alcoholic beverage where the colonial and migration history of Belgian functions as the starting point to choose the specific ingredients. After a second residence period in Genk, Miriam Sentler became an expert in recognizing different bird sounds. Alongside, she wants to learn more about the sound coming from the wooden beams that supported the mine shafts. Rana Hamadeh experimented in the ceramics studio by making terracotta figurines to use in a game she's developing. Meanwhile, she has a big solo presentation at Edith Russ Haus.

Last month we opened Alexis Gautier's solo presentation at Jester C-mine. In the meantime, we work enthusiastically towards two big projects we want to present to you this fall. We are delighted to welcome Marie Zolamian. She successfully won the authorship court case that was made against her by the Flemish Government, and we're super proud of her and happy for art in general that this worked out well. Erica Ferrari develops an outdoor installation that comes to life through a series of workshops.

Curious to know more about the artists and their presentations? Keep an eye on our various communication channels.

Alexis Gautier

Riding High in the Reading Saddle
21.05 – 07.08.2022

In Riding High in the Reading Saddle, Alexis Gautier presents new works and on-site interventions, created during his working period at Jester.

Reading Group: If On A Winter's Night A Traveler

Saturday 16.07, 6-8. p.m.
Wednesday 20.07, 6-8 p.m.
Saturday 23.07, 6-8 p.m.

In If On A Winter's Night A Traveler, a novel from 1979, Italian writer Italo Calvino evokes the image of a reader on a horseback, moving simultaneously in two parallel worlds: the physical world and the one of the book. This 'reader-rider', contrasted with the stark image of a reader at a lectern, represents an emancipated audience, taking the reins and driving (or rather riding) the plot home. Not without reason, the title of Alexis Gautier's exhibition refers to this figure. His working method can be compared to 'collective fiction writing' – even if the outcome is not always literary.

Alexis Gautier Welcome (Genk), in situ intervention during the vernissage
Photo credit: Rita Ceuppens

In parallel with the exhibition Riding High in the Reading Saddle, we are organizing a reading group which takes Italo Calvino's novel as a point of departure. Over the course of three evenings, we will explore the potential of non-linear storytelling, collective reading, and situated literacy. The workshop is a collective engagement and will be moderated by Jester's curator Alicja Melzacka.

Practical information:

The workshop takes place in our exhibition space and is free. The texts that we read are written in English, therefore the sessions will be held in English (no proficiency is required, and we also speak Dutch). Please subscribe before the 11th of July - the specific plan will be tailored to the number of participants. You can mail alicja@jester.be to confirm your participation.

Guided Tour: Sunday 07.08.2022, 4:00 p.m.

During the finissage of Riding High in the Reading Saddle, join us for the guided tour of the exhibition. Jester's artistic director Orlando Maaike Gouwenberg will be your guide through the work of Alexis Gautier and the unique indoor and outdoor spaces at the C-mine site. The meeting point is the visitor's desk at C-mine.

Art trip Documenta fifteen

© Documenta fifteen
Graphic design: Studio 4oo2
Documenta fifteen, are you joining us?
16.09 – 18.09.2022

Once again, we organize a three-day bus trip to Kassel to visit DOCUMENTA fifteen! We are looking forward to another great weekend! Subscribe before the 25th of July via info@jester.be

Program*

- 16.09.22: Bus trip towards Kassel with short stop, arrival at hotel, visit to Documenta
- 17.09.22: groupvisits and free moments
- 18.09.22: Check-out hotel, visit to Documenta, bus trip back to Limburg with short stop.

* More details will follow soon

On our website you find more information and how to subscribe

Mei 21 – Aug 7, 2022 C-mine, Genk (BE) Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle
Jun 23-26, 2022 Jan van Eyck Academie, Maastricht (BE) Daniel Frota de Abreu - open studios
Zaterdag, Jul 16, 2022 — 18:00-20:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Reading Group: If On A Winter's Night A Traveler
Zondag, Aug 7, 2022 — 16:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Guided tour - Riding High in the Reading Saddle
Sep 16-18, 2022 Documenta fifteen, Kassel (DE) Art trip Documenta fifteen