Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle

21.05 — 07.08.2022
Opening 21.05.22, 15:00 — 19:00 uur

Wij zijn verheugd om de solotentoonstelling van Alexis Gautier voor te stellen. Op zaterdag 21 mei opent de tentoonstelling om 15:00 uur.

Het werk van Alexis Gautier onderzoekt de relaties die naar voren komen in culturele transacties, samenwerkingen en het creëren van verhalen. Vaak gemaakt samen met andere individuen, opent zijn werk een ruimte voor uitwisselingen en toe-eigeningen, ontdekkingen en misverstanden. Gautier documenteert zijn onderzoek en interventies door middel van textiel, sculpturen, video’s, verhalen en tekeningen. Jester nodigt de kunstenaar uit om zijn onderzoek voort te zetten tijdens een werkperiode in Genk, die in mei 2022 zal culmineren in een solotentoonstelling.

© Alexis Gautier

Tijdens zijn werktijd eerder dit jaar in Genk, heeft de kunstenaar zijn onderzoek uitgebreid, waarvan elementen hun weg terugvinden naar de presentatie in de tentoonstelling. Riding High in the Reading Saddle is een verhaal — of beter gezegd meerdere in elkaar verstrengelde verhalen — dat wordt verteld aan de hand van objecten, beelden en woorden. Er komen oude en nieuwe protagonisten aan bod, die Gautier reeds voorstelde in zijn tentoonstelling in het Museum M in Leuven (september 2021-maart 2022) en die hij tijdens zijn verblijf in Genk heeft ontmoet.

Praktische informatie:
De solotentoonstelling van Alexis Gautier vindt plaats in Jesters tentoonstellingsruimte, je kan ons vinden in polyvalente zaal op de eerste verdieping van het C-mine gebouw. De vernissage vindt plaats op zaterdag 21 mei vanaf 15:00. Riding High in the Reading Saddle loopt t.e.m. 07.08.22

Editie Three Tropes for Entropy

Zondag 01.05.22, van 13:00 tot 19:00 uur

© Angyvir Padilla
Kom naar het atelier van Angyvir Padilla voor het derde en laatste evenement van Three Tropes for Entropy. De derde troop van de tentoonstelling krijgt vorm in een collectieve editie bestaande uit 3 werken. Alle prints, gemaakt door Angyvir Padilla, mountaincutters en Daniel Steegmann Mangrané, komen voort uit de tekstuele praktijk die in het werk van de kunstenaars is ingebed. Bij elke print werd de materiaalkeuze en techniek aangepast naargelang het concept en ontwerp.

De presentatie van de editie markeert de ontbinding van de transformatieve tentoonstelling Three Tropes for Entropy en introduceert een onbepaaldheid in het tentoonstellingsproces, dat geen vaste einddatum heeft maar blijft voortbestaan in verschillende vormen, net zoals gasmoleculen die ooit waren samengeperst in een gecondenseerde ruimte en plotseling vrijkomen in de omgeving.

Praktische informatie:
Op 1 mei tussen 13:00 en 19:00 uur, verwelkomen wij jullie in het atelier van kunstenaar Angyvir Padilla. Jullie kunnen ons vinden op het volgende adres: Jennartstraat 46, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Brussel. Rond 17:00 uur houden we een toast samen met de kunstenaars en curatoren Koi Persyn en Laila Melchior.

Lichen is een prijs voor opkomende curatoren, geïnitieerd door Jester (het voormalige FLACC/CIAP) en het departement Curatorial Studies van KASK School of Arts om curatoriële experimenten in België te ondersteunen.

Jester Open Studio's

zaterdag en zondag 14 en 15 mei
13:00 — 17:00 uur

In mei openen we onze atelier deuren. Je kan bij ons een unieke blik werpen op de diverse ateliers die deel uitmaken van onze werking zoals het keramiekatelier, het metaalatelier of de digitale studio. Tijdens je bezoek krijg je een bijzondere inkijk in de werkmethodiek van onze huidige residerende kunstenaar Arjun Das (IN). Hij zal op beide dagen aanwezig om meer over zijn uitzonderlijke houtsnijwerk te vertellen. In het keramiekatelier presenteren we het work in progress van Sarah van Sonsbeeck (NL).

Niet enkel de kunstenaars waarmee we binnen het programma werken vinden hun weg in onze ateliers, ook vele andere kunstenaars en makers maken via verhuur gebruik van de diverse werkplekken. Wil je zelf aan de slag? Tijdens onze Open Studios, geven we een inkijk in ons aanbod en kun je met je praktische vragen terecht bij de aanwezige team-leden. Hiernaast presenteren we onze samenwerking met vzw Het Steger in de vorm van de community kitchen. Neem gerust een kijkje in het café en bestel er een bijzonder hapje en drankje.

Praktische informatie:
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei ontvangen we jullie tussen 13:00 en 17:00 uur.
Toegang is uiteraard gratis. Locatie: Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk.

‘Atelier in beeld’ is een initiatief van Kunstwerk om aan het grote publiek te laten zien wat er leeft aan beeldende kunst in Vlaanderen.

Feb 5 – Mei 1, 2022 C-mine, Genk (BE) Three Tropes for Entropy
Mrt 6 – Aug 21, 2022 Z33, Hasselt (BE) Charging Myths, On-Trade-Off (Marjolijn Dijkman, Alain Nsenga)
Zondag, Mei 1, 2022 — 13:00-19:00 studio of Angyvir Padilla, Brussel (BE) Edition Three Tropes for Entropy
Mei 14-15, 2022 — 13:00-17:00 Casino Modern, Genk (BE) Jester Open Studio's - Atelier in Beeld
Mei 21 – Aug 7, 2022 C-mine, Genk (BE) Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle

Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle

21.05 — 07.08.2022
Opening 21.05.22, 3 p.m. — 7 p.m.

We are delighted to present a solo-exhibition by Alexis Gautier, opening on Saturday, the 21st of May.

Alexis Gautier’s work explores the relationships at play in cultural transactions, collaborations and the creation of narratives. Often made with other individuals, his work creates a space for exchanges and appropriation, weaving encounters, discoveries and misunderstandings. Gautier documents his research and interventions through textiles, sculptures, videos, narrations and drawings.

© Alexis Gautier

During the working period at Jester earlier this year, Alexis Gautier has been expanding his body of work through research, of which elements have found their way into the exhibition. Riding High in the Reading Saddle is a story — or rather multiple, nested stories – conveyed through objects, images, and words. They feature old and new protagonists – those already introduced in Gautier’s exhibition at the M Museum in Leuven (September 2021-March 2022) and those encountered during his stay in Genk.

Practical information:
Alexis Gautier’s solo show takes place at Jester exhibition space, you can find us at the polyvalent space at the first floor in the C-mine building. We welcome you at the opening Saturday the 21st of May from 3 -7 p.m. Riding High in the Reading Saddle runs until 07.08.22.

Edition Three Tropes for Entropy

Sunday 01.05.22, from 1 to 7 p.m.

© Daniel Steegmann Mangrané
You are kindly invited to the studio of Angyvir Padilla for the third and final event of Three Tropes for Entropy. The third trope of the exhibition will take the form of a collective edition, existing out of three printed pieces. Created by Angyvir Padilla, mountaincutters and Daniel Steegmann Mangrané, all prints stem from the textual practice embedded in the artists’ processes. Each print was created with a different material or technique, according to the concept and design.

The edition’s presentation marks the dissolution of the transformative exhibition Three Tropes for Entropy and introduces an indetermination to the exhibition process, which has no fixed end date but keeps existing in different forms, like molecules of gas once compressed into a condensed space and suddenly freed into the ambient.

Practical information:
The edition launch takes place at the studio of Angyvir Padilla, on Sunday the 1st of May from 1 to 7 p.m. You can find us at the following address: Jennartstraat 46, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Brussels. At 5 p.m. we have a toast, together with the artists and curators Laila Melchior and Koi Persyn.

Lichen is a prize for emerging curators, established by Jester (former FLACC/CIAP) and the department of Curatorial Studies at KASK School of Arts to foster and support curatorial experimentation in Belgium.

Jester Open Studio's

Saturday and Sunday the 14th and 15th of May
1 p.m. — 5 p.m.

In May Jester (former FLACC/CIAP) opens the studio doors to offer you a glimpse behind the scenes into our different workshops: like the ceramics, the metal and the digital studio. During your visit we offer you a unique insight into the methodology of artist Arjun Das (IN) who works with wood, and in the ceramics studio we present work in progress by Sarah van Sonsbeeck (NL). Simultaneously in the ceramics workshop, we cast the new Jester coffee mugs in molds, and invited an artist to use the turntable for ceramics.

Not only do our artists find their way into our studios, many other artists and makers rent our facilities to create projects that have specific technical needs. Interested in getting started? During our Open Studios, we present the studio formulas and our team members can help you out with practical questions you may have. On Saturday the 14th of May, we also present our collaboration with vzw Het Steger in the form of a community kitchen. Feel free to take a look at the café and order a special snack and drink.

Practical information:
On Saturday and Sunday the 14th and 15th of May, we open our doors between 1 and 5 p.m.
The admission is, of course, free of charge. Location: Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk.

‘Atelier in beeld’ is an initiative from Kunstwerkt to show the general public what's happening in the visual arts in Flanders.

Feb 5 – Mei 1, 2022 C-mine, Genk (BE) Three Tropes for Entropy
Mrt 6 – Aug 21, 2022 Z33, Hasselt (BE) Charging Myths, On-Trade-Off (Marjolijn Dijkman, Alain Nsenga)
Zondag, Mei 1, 2022 — 13:00-19:00 studio of Angyvir Padilla, Brussel (BE) Edition Three Tropes for Entropy
Mei 14-15, 2022 — 13:00-17:00 Casino Modern, Genk (BE) Jester Open Studio's - Atelier in Beeld
Mei 21 – Aug 7, 2022 C-mine, Genk (BE) Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle