Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Nick Geboers - Træfængslet

Træfængslet

Træfængslet toont details van een historische gevangeniscel waarin elk houtoppervlak is bewerkt door haar tijdelijke bewoners. De cel is nu deel van Kunstmuseet Tønder in Zuid Jutland, Denemarken. Nick Geboers kadreert deze begeesterde sporen op intieme formaten en laat ze terug spreken. Op deze fototentoonstelling wordt ook zijn gelijknamig boek, gepubliceerd door Roma Publications, gepresenteerd.

Roma #417, 2022
48 pagina’s, 22 × 32,5 cm
ISBN 9789464460087
Design: Roger Willems.

Boekvoorstelling en expo
Zaterdag & zondag 19-20 & 26-27 maart 2022 12:00 - 18:00.
Sorghelose, Deken Habrakenstraat 4, 3511 Kuringen

On-Trade-Off presenteert Charging Myths

Tentoonstelling Marjolijn Dijkman & Alain Nsenga bij Z33 (Hasselt)

On-Trade-Off presenteert Charging Myths met bij ons gerealiseerd werk van Alain Nsenga en Marjolijn Dijkman. On-Trade-Off is een kunstenaarsproject, geïnitieerd door Picha (Lubumbashi) & Enough Room for Space (Brussel).

Hoe is technologische innovatie afhankelijk van grondstoffen? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling Charging Myths van On-Trade-Off. Het kunstenaarscollectief volgt het spoor van lithium en vertrekt vanuit Manono (Democratische Republiek Congo). Het landschap van dit voormalige mijnstadje maakt het koloniale verleden tastbaar. Nu maakt het zich klaar voor een sleutelrol in de race naar groene energie na de ontdekking van de grootste voorraad ter wereld van lithiumerts.

Marjolijn Dijkman - Cloud to Ground #1, 2021-2022
Bliksembuizen of fulgurieten zijn een bijzonder natuurfenomeen. Deze grillige, holle zandvormen ontstaan wanneer een bliksem zich ontlaadt in zand of kwartsrijk gesteente. Geïnspireerd op dit fenomeen, creëert Dijkman artificiële bliksembuizen. Ze laadt als het ware grond uit Belgische en Congolese mijngebieden elektrisch op. Zo ontstaan driedimensionale momentopnames van iets even ongrijpbaars, mythisch en essentieel als energie.

'Depth of Discharge', 2021

Depth of Discharge, 2021 Cloud to Ground #2, 2021
Deze immersieve film vertaalt de 18de-eeuwse magie van elektrische demonstraties en verkent hoe je elektriciteit zichtbaar maakt. Je ziet allerlei voorwerpen die geassocieerd worden met technologie en energieverbruik, zoals lithium, steenkool of printplaten onder stroom. De kunstenares gebruikte een zelfontwikkelde fotografie techniek met hoogspanning en een met tin beklede ontladingsplaat.

Alain Nsenga - Fantasmagoria, 2022
Nsenga is kind van een mijnwerkersfamilie. Dit voedde zijn fascinatie voor de geschiedenis en impact van mijnbouw. Zo interviewde hij Congolese en Limburgse mijnwerkers en trof gelijkaardige verhalen aan: van migratie over hard labeur tot ondergrondse vriendschappen. In Fantasmagoria kijkt Nsenga naar de gedeelde en diverse mijngeschiedenis. Het is een imaginaire zoektocht naar een plek waar de geesten van het verleden de bewakers van de toekomst worden.

De tentoonstelling is te bezoeken tot 21 augustus 2022. Met dank aan X-lab (UHasselt), Lucas Pol en Charlotte Lagro.

Mrt 6 – Aug 21, 2022 Z33, Hasselt (BE) Charging Myths, On-Trade-Off (Marjolijn Dijkman, Alain Nsenga)
Mrt 19-27, 2022 — 12:00-18:00 Sorghelose, Kuringen (BE) Nick Geboers - Træfængslet
Zaterdag, Mrt 26, 2022 — 14:00 C-mine, Genk (BE) Boekpresentatie en filmvertoning: Marianne Berenhaut, Mine de rien

Nick Geboers - Træfængslet

Træfængslet

Træfængslet shows close-up photographs of carvings on surfaces of the wooden prison cells of the historical buildings of Kunstmuseet Tønder, part of Museum Sønderjylland in Southern Jutland, Denmark. None of them evil, some of them mad. They all left their mark. Carvings of love. Carvings of longing. Carvings of hate and carvings of frustration. And ever so often just to mark that they were there. The book Træfængslet, published by Roma Publications, is also presented at the exhibition.

Roma #417, 2022
48 pages, 22 × 32,5 cm
ISBN 9789464460087
Design: Roger Willems.

Book release and expo
Saturday & Sunday 19-20 & 26-27 march 2022 12:00 - 18:00.
Sorghelose, Deken Habrakenstraat 4, 3511 Kuringen

On-Trade-Off presents Charging Myths

Exhibition Marjolijn Dijkman & Alain Nsenga at Z33 (Hasselt)

On-Trade-Off presents Charging Myths with works by Alain Nsenga and Marjolijn Dijkman. On-Trade-Off is an artist project initiated by Picha (Lubumbashi) & Enough Room for Space (Brussels).

How is technological innovation dependent on raw materials? This question is centre-stage in the exhibition Charging Myths by On-Trade-Off. This artists-collective traces the origins of lithium by starting from Manono (Democratic Republic of the Congo). The landscape of this former mining town is a relic of the colonial past. Today the town is getting ready to be a key player in the race towards green energy, following the nearby discovery of the world’s largest deposits of lithium ore.

Marjolijn Dijkman - Cloud to Ground #1, 2021-2022
Fulgurites or ‘lightning tubes’ are a magical phenomenon of nature. These amorphous, hollow structures of sand are formed when lightning strikes the ground in places where the soil is marked by quartzose or silica-rich sand and sediments. Inspired by this phenomenon, Dijkman created artificial fulgurites. In making these sculptures, she electrically charged soil from Belgian and Congolese mining areas. In this way, she created threedimensional snapshots of something equally intangible, mythical and essential as energy.

'Depth of Discharge', 2021

Depth of Discharge, 2021 Cloud to Ground #2, 2021
This immersive film translates the 18th- century magic of electrical demonstrations and tries to visualize electricity. The film shows all sorts of items associated with technology and energy use, such as lithium, coal and charged printed circuit boards. The artist used a self-developed photographic technology with highvoltage and a tin-clad discharge board.

Alain Nsenga - Fantasmagoria, 2022
Nsenga grew up in a miner’s family. This fed his fascination for the history and impact of mining. When, for instance, he interviewed Congolese and Limburg miners, he heard many overlapping stories of migration, hard work and underground friendships. In Fantasmagoria Nsenga looks at those various yet shared mining histories. It is an imaginary search for a place where the ghosts of the past become the guardians of the future.

The exhibition can be visited until 21 August 2022. Special thanks to X-lab (UHasselt), Lucas Pol and Charlotte Lagro.

Mrt 6 – Aug 21, 2022 Z33, Hasselt (BE) Charging Myths, On-Trade-Off (Marjolijn Dijkman, Alain Nsenga)
Mrt 19-27, 2022 — 12:00-18:00 Sorghelose, Kuringen (BE) Nick Geboers - Træfængslet
Zaterdag, Mrt 26, 2022 — 14:00 C-mine, Genk (BE) Book launch & film screening: Marianne Berenhaut, Mine de rien