Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

OPEN CALL APPLES & ORANGES

APPLES & ORANGES
kunstenaarspublicaties en multiple fair

Door een gecureerde beurs met een levendig publiek programma bestaande uit: performances, interventies en lezingen te combineren, presenteert de fair een verscheidenheid aan materiële, digitale en performatieve benaderingen van kunstenaarspublicaties. Het evenement biedt een platform voor kunstenaars en hun werk, en stimuleert verfrissende interacties en nieuwe verbindingen tussen deelnemers en publiek.

Meer info over Apples & Oranges vind je hier.

VOOR WIE?
Kunstenaars van alle achtergronden en in alle stadia van hun carrière, die zich bezighouden met experimentele publicatie- en schrijfpraktijken, zijn welkom om zich aan te melden.

HOE APPLICEREN?
Stuur de volgende documenten naar communicatie@ciap.be:
- CV
- een korte portfolio of een link naar de website
- een korte beschrijving (ca 200 woorden) van de motivatie voor deelname - wat zou je willen presenteren tijdens Appels & Oranges?
De deadline voor het inzenden van de applicaties is dinsdag 31 augustus 2021, om 24 uur. Gelieve de bestanden enkel in PDF-formaat op te sturen.

ORGANISATOREN
Apples & Oranges wordt georganiseerd door CIAP platform voor hedendaagse kunst, in samenwerking met Krieg (Hasselt), FLACC werkplaats voor beeldende kunstenaars (Genk), B32 (Maastricht), Zero- Desk / Carl Haase, en C-mine Genk.

PRAKTISCHE INFO
Apples & Oranges vindt plaats op zaterdag 2 oktober 2021, meer praktische info over het event en de selectieprocedure vindt je terug op de website van CIAP.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Dertig loodgieters in de buik
Jul 2 – Sep 12, 2021 Emergent, Veurne (BE) Ariane Loze - Au delà ... en deçà

OPEN CALL APPLES & ORANGES

APPLES & ORANGES
Artists’ publications and multiple fair

Combining a curated fair with a lively public program of performances, interventions, and talks, the event presents a variety of material, digital, and performative approaches to artists’ publications. It not only provides a platform for artists and their works, but by reaching across disciplinary boundaries, it stimulates refreshing interactions and new connections between participants and public.

For more information click here.

FOR WHOM?
Artists from all backgrounds, in all stages of career development, who engage in experimental publishing and writing practices are welcome to apply.

HOW TO APPLY?
Send the following documents to communicatie@ciap.be:
- your CV
- a short portfolio or a link to your website
- a short description (ca 200 words) of your idea for participation – What would like to present during Apples & Oranges?
The deadline for sending in the applications is Tuesday, the 31th of August 2021, at 12 pm. Please send the files in PDF-format only.

ORGANISERS
Apples & Oranges is organised by CIAP platform for contemporary arts, in collaboration with Krieg (Hasselt), FLACC workplace for visual artists (Genk), B32 (Maastricht), Zero- Desk / Carl Haase, and C-mine Genk.

PRACTICAL INFORMATION
Apples & Oranges takes place on Saturday, 02.10.2021, you can find more practical information regarding the fair and procedure on CIAP's website.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Thirty Plumbers in the Belly
Jul 2 – Sep 12, 2021 Emergent, Veurne (BE) Ariane Loze - Au delà ... en deçà