Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

FLACC investeert in een 3D platform

Vele kunstenaars vonden hun weg al naar FLACC voor de mogelijkheid tot experiment en creatie in onze werkplaatsen. Om hen nog beter van dienst te zijn kreeg de digitale studio van FLACC de voorbije jaren een aantal updates. Het printplatform werd uitgerust met 2 nieuwe printers (Epson 9900 en Epson 4900) en de ruimte werd uitgerust met normlicht. Daarnaast bouwen we aan een 3D platform. Het platform richt zich op het scannen van objecten en hun nabewerking. Hiervoor staat een Artec Eva kleurscanner en een begeleider ter beschikking van de kunstenaars. De Artec kleurenscanner werkt met witlicht en is een handscanner waarmee objecten van een gemiddelde grootte gescand kunnen worden. Indien verdere modelling noodzakelijk is kan dat ook binnen de digitale studio van FLACC. Het 3D platform richt zich op diverse toepassingen waaronder 3D printen, animatie...

Klik hieronder op de links om enkele van onze realisatie te bekijken.
Stephanie Syjuco “Empire Other”
Kaleb de Groot ‘White Space Conflict’ wordt ‘Non Space Conflict'

Na een korte introductie van 3 uur is het mogelijk om zelf aan de slag te gaan. In de opstartfase is het voor kunstenaars mogelijk om aan 5 Euro/uur te komen 3D scannen in de digitale studio van FLACC.

Naast bovenstaande updates is het net zoals in het verleden mogelijk om in de digitale studio je fotografische beelden te digitaliseren en verwerken, op groot formaat te printen, te werken aan publicaties en te monteren.

Meer informatie over de diverse tarieven is terug te vinden op de website van FLACC (http://www.flacc.info/nl/dienstverlening) of telefonisch via 089 845223

Word FLACC vriend

Als FLACC vriend kan je rekenen op een bijzondere inkijk in het maakproces van de kunstenaar en heel wat andere voordelen. Een unieke kijk op hedendaagse kunst. Of start met het verzamelen van kunst en word FLACC&Friends extended.

Je bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de kunstenaars die bij ons werken. We bieden op dit moment 2 formules aan: FLACC&Friends en FLACC&Friends extended.

FLACC&Friends € 25
• 1 speciale activiteit samen met een FLACC kunstenaar, exclusief voor de FLACC vrienden, met aansluitend een hapje en een drankje
• FLACC jaarboek
• 5% korting in de FLACC shop

FLACC&Friends extended € 150
• 1 speciale activiteit samen met een FLACC kunstenaar, exclusief voor de FLACC vrienden, met aansluitend een hapje en een drankje
• FLACC jaarboek
• 10% korting in de FLACC shop
• een editie gerealiseerd door een FLACC kunstenaar exclusief voor de FLACC vrienden

Lid worden kan na het overschrijven van het desbetreffende bedrag op rekeningnummer:
BE44 132 4360639 45
BIC: BNAGBEBB

Vergeet niet deze gegevens te vermelden:
lidmaatschap, voornaam, naam, adresgegevens en emailadres

Okt 4 – Nov 15, 2015 Netwerk, Aalst (BE) Arbeid - Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa
Nov 28, 2015 – Mrt 6, 2016 Schunck* Glaspaleis, Heerlen (NL) Thomas Raat

FLACC invests in a 3D platform

Many artists have already found their way to FLACC to make full use of the opportunities for experimentation and creation in our workshops. In order to provide them with an even better service, the digital studio at FLACC has over the years been given various updates. The print platform was equipped with two new printers (Epson 9900 and Epson 4900) and the studio room was fitted with proof lighting. In addition, we are now setting up a 3D platform for object scanning and post-processing. Artists now have an Artec Eva colour scanner and a technical supervisor at their disposal. The Artec colour scanner uses white light and is a handheld device suited for the scanning of objects of average size. Post-process modelling can also be performed in the digital studio at FLACC. The 3D platform focuses on various applications, including 3D printing, animation ...

Click on the links to view some of our realisations.
Stephanie Syjuco “Empire Other”
Kaleb de Groot ‘White Space Conflict’ wordt ‘Non Space Conflict'

After a brief three-hour introduction, users are ready to start on their own. During this initial phase of the platform setup, artists can use the 3D scanner in the digital studio at FLACC for 5 Euros/hour.

Aside from these updates, it remains possible, as it was in the past, to use the digital studio to digitize and process your photographic images, make large format prints, lay-out your publications or edit video.

More information on the various tariffs can be found on the FLACC website(http://www.flacc.info/nl/dienstverlening), or by telephone via 089 845 223.

Become a friend of FLACC

As a friend of FLACC you get to enjoy a special glimpse into the creative process of the artist and many other benefits. A unique perspective on contemporary art. Or start collecting art and become FLACC & Friends extended.

Your contribution will directly benefit the artists working with us. We currently offer two formulas: FLACC&Friends and FLACC&Friends extended.

FLACC&Friends € 25
• 1 special activity together with a FLACC artist, organised exclusively for the FLACC friends, followed by a snack and a drink
• 1 issue of the FLACC yearbook
• 5% discount in the FLACC shop

FLACC&Friends extended € 150
• 1 special activity together with a FLACC artist, organised exclusively for the FLACC friends, followed by a snack and a drink
• 1 issue of the FLACC yearbook
• 10% discount in the FLACC shop
• one edition realised by a FLACC artist, exclusively for the FLACC friends

Become a member by transferring the corresponding amount to this account:
BE44 132 4360639 45
BIC: BNAGBEBB

Remember to include the following information:
type of membership, first name, last name, address and e-mail address

Okt 4 – Nov 15, 2015 Netwerk, Aalst (BE) Arbeid - Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa
Nov 28, 2015 – Mrt 6, 2016 Schunck* Glaspaleis, Heerlen (NL) Thomas Raat