Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. Daartoe selecteert de organisatie jaarlijks maximaal tien kunstenaars - uit binnen- en buitenland, jong en ervaren - om een nieuw project op te zetten. We zoeken hierbij een evenwicht tussen autonome en onderzoeksprojecten en kunstenaars die concreter aan de slag gaan met de historische, geografische of sociale context van het centrum.
 
FLACC beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor metaal- en houtbewerking, een digitale studio (film en fotografie) en een ovenatelier voor keramiek, brons en glastoepassingen. De organisatie is ook op de hoogte van de productiemogelijkheden van en werkt samen met naburige werkplaatsen, scholen en bedrijven om kunstenaars optimaal bij te staan. Een overzicht van de faciliteiten kunt u hier terugvinden.

Oproep werkplaatsproject

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines

Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf januari tot december 2014
Deadline: 1 september 2012

De oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep voor projecten in diverse media en disciplines. Projecten met aandacht voor de specifieke geografische, culturele, sociale of historische situatie van FLACC (of Genk/België) hebben onze voorkeur, alsmede projecten die uitgaan van de faciliteiten van FLACC. De werkperiode is 3 maanden fulltime of ongeveer 90 dagen verdeeld over de periode januari 2014 tot december 2014. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijk en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productie budget.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget (download excel sheet), een (voorkeurs)werkperiode en C.V (in woord en beeld).

Meer informatie

Contacteer Luuk Nouwen of Sarah Indeherberge via application@flacc.info.

Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Mei 28 – Okt 31, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Grzegorz Klaman, Untitled
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Mei 31 – Sep 30, 2012 Wyspa, Gdansk (P) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jun 8 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman
Jul 1 – Sep 16, 2012 Städtische Galerie, Villa Zanders, Bergisch Gladbach (D) Re/pro/ducing Complexity
Jul 20 – Aug 26, 2012 Dommelhof, Neerpelt (BE) MULTIPLE voice/vision, Rudi Knoops
Aug 19 – Okt 14, 2012 C-Mine, Genk (BE) Lara Mennes - Between Stories

FLACC is a workplace for visual artists and creates the conceptual, organizational and technical conditions for realizing unique artist projects. Every year, FLACC selects ten artists to set up a new project. In each annual selection, FLACC aims to strike a balance between national and international artists, between beginners and artists with experience, between autonomous art and/or research projects and artists that deal in more concrete terms with the historical, geographical or social context of the workplace. 

FLACC has metal and woodworking workshops, a digital studio (film and photography), and a foundry with a furnace and kilns for ceramics, bronze and glass applications, and an extensive workspace. The staff is knowledgeable about the production possibilities of nearby workplaces and collaborates with those workplaces and with schools and companies to give the artists the best possible support and assistance. An overview of all the facilities can be found here.

Call for Applications

Who: visual artists in various media and disciplines

Where: FLACC, Genk in Belgium 

When: Three month period or around 90 days divided over several periods between January 2014 till December 2014
Deadline: 1 September 2012

The call is open for all visual artists. Due to the diversity of our workshops, the application is open for projects in various media and disciplines. Projects with a notice of the specific geographical, cultural, social or historical situation of FLACC (or Genk/Belgium), challenging the notion of a 'workplace' or with the specific technical possibilities of FLACC are preferable. The work period is three-month full time or around 90 days, divided in several smaller work periods between January 2014 and December 2014. FLACC offers an accommodation, a workplace, covered travel expenses as well as a small production budget.

Application procedure

Please use our application form for your application. The application should include a well-defined project proposal, a thoroughly calculated budget (download excel sheet), a preferable time frame and your résumé (text and images and/or video).

More info about the procedure can be found in the applicationform.

More information

Contact Luuk Nouwen or Sarah Indeherberge at application@flacc.info.

Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Mei 28 – Okt 31, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Grzegorz Klaman, Untitled
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Mei 31 – Sep 30, 2012 Wyspa, Gdansk (P) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jun 8 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman
Jul 1 – Sep 16, 2012 Städtische Galerie, Villa Zanders, Bergisch Gladbach (D) Re/pro/ducing Complexity
Jul 20 – Aug 26, 2012 Dommelhof, Neerpelt (BE) MULTIPLE voice/vision, Rudi Knoops
Aug 19 – Okt 14, 2012 C-Mine, Genk (BE) Lara Mennes - Between Stories