Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Grzegorz Klaman, A Subjective Bus Line

Deze zomer komen FLACC in Genk en het Wyspa Institute of Art uit het Poolse Gdansk samen als partners voor A Subjective Bus line), een project van visueel kunstenaar Grzegorz Klaman. In de voormalige mijnbouwstad Genk loopt Een Subjectieve Buslijn tijdens Manifesta9. Tegelijkertijd vindt het project tijdens Alternativa plaats, op de locatie van de voormalige scheepswerf in Gdansk. A Subjective Bus line in Genk is een Parallel Event voor Manifesta9.

Het project heeft de vorm van een rondrit per bus met gids op gezette tijden. De gidsen zijn ex-mijnwerkers die geen professionele uitleg geven, maar met hun diepe persoonlijke verhalen bij de bezoeker direct een reactie losmaken. De bustoer is een antwoord op de dringende behoefte aan spreekbuizen voor de verborgen stemmen die in geen enkel verhaal centraal komen te staan. Het project geeft een unieke kijk achter de schermen van deze historisch beladen industrieterreinen. Het wil de gedempte stemmen, echo’s, indrukken, fluisteringen en fragmenten van herinneringen en verhalen terughalen en tastbaar maken in de huidige realiteit en ruimte van de locaties. Het vult de officiële geschiedenis van Genk en Limburg aan met het persoonlijke relaas van ex-mijnwerkers.

De rondrit per bus begint bij het voormalige mijngebouw van Waterschei, waar Manifesta9 deze keer plaatsvindt, en duurt twee uur. Er worden diverse belangrijke mijnbouwlocaties aangedaan, zoals Cités (tuinwijken voor mijnarbeiders), terrils (heuvels van mijnsteen) en industrieterreinen. De reisgidsen kiezen samen met de bezoekers wat zij willen bezoeken.

De gidsen zijn:
Ludwig Tankowski
Ex-mijnwerker en getuige van de stakingen in de steenkoolmijn van Zwartberg in 1966. Wegens een ongeval zat Ludwig 72 uur opgesloten in een mijn. Hij leerde zichzelf zeven talen door te luisteren naar geluidsbandjes. Dankzij die talenkennis maakte hij carrière in de mijnen.
Frans Novak
Zoon van een mijnwerker en voorzitter van NAS-DOM, de Sloveense vereniging in Genk. Hij vertelt over het leven van zijn vader, de rol die de mijnen hebben gespeeld in zijn leven en hoe zijn ouders er alles aan deden om hem een leven in de mijnen te besparen.

Tijdens Manifesta9 is een installatie van Grzegorz Klaman te zien bij FLACC. De installatie laat ex-mijnwerkers aan het woord over de mijnen en hoe het werk in de mijnen hun leven heeft bepaald. De gesprekken vinden plaats in een locker, waar privé en arbeidsleven samenkomen. Gerealiseerd met steun van Mijnmuseum te Beringen (BE).

De rondleidingen in Genk zijn in het Nederlands en Engels, en op verzoek in het Duits, Frans, Italiaans of Pools. Ze worden gehouden in de periode van 31 mei tot en met 30 september 2012.
De bus vertrekt elke vrijdag om 12.30 uur en zaterdag om 15.00 uur (andere dagen en tijdstippen op verzoek).
Tijdens het openingsweekend van Manifesta9 vertrekt de bus op:
donderdag 31 mei om 15.00 uur, vrijdag 1 juni om 14.30 uur, zaterdag 2 juni en zondag 3 juni om 13.00 en 15.00 uur.

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met Het Vervolg: info@hetvervolg.org of +3211603019.
 
A Subjective Bus line (Genk) is een project van Grzegorz Klaman en FLACC en is tot stand gebracht in samenwerking tussen Het Vervolg Vzw (BE), Wyspa Institute of Art in Gdansk (PL) en het internationale festival van de moderne beeldende kunst Alternativa in Gdansk, art producer Maks Bochenek en met steun van Meta VZW (BE), de Vlaamse vereniging voor de erfgoedzorg van oude trams en bussen.

Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui

Grzegorz Klaman, A Subjective Bus Line

This summer FLACC in Genk and Wyspa Institute of Art in Gdansk come together as partners for A SUBJECTIVE BUS LINE, a project by visual artist Grzegorz Klaman. A SUBJECTIVE BUS LINE in the Belgian former mine city of Genk will run during Manifesta9. Simultaneously a Line will be hold on the grounds of the former Gdansk Shipyard in Poland during Alternativa. A Subjective Bus line (Genk) is a Parallel Event for Manifesta9.

The project has the form of a regular guided bus tour. The guides are former miners who give us not professionalized but deeply private insight that encourages immediate responses. The Line is an answer to the urgency to embrace hidden voices that never become a central narrative. The project gives a unique inside to the premises of these historically loaded industrial sites. The project aims to extract the muted voice, the echo, impressions, whispers, fragments of reminiscences and accounts, and to write them into the current situation and the space of the place by adding the personal stories of former mine workers to the official history of Genk and Limburg.

The bus tour starts at the former mine building of Waterschei, now the Manifesta9 venue, and takes 2 hours. The tour includes several important mine sites, such as the Cités (residential garden city’s), slag heaps and industrial sites. Jointly the guides and the visitors will select the places to be visited.

The guides include:
Ludwig Tankowski
Former mine worker and witness of the strikes at the Zwartberg mine in 1966. Due to an accident Ludwig was trapped for 72 hours in a mine. He learned to speak seven languages by listening to audiotapes and used his language skills to make a career in the mines.
Frans Novak
Son of a miner and chairman of the Genker Slovenian organization Nas Dom. He tells about the life of his father, how the mines influenced his life and how his parents worked hard so he doesn’t need to work in the mines.

During Manifesta 9 an installation by Grzegorz Klaman will be on display at FLACC, consisting of interviews with former mineworkers telling about the mines and its influence on their lives. The setting is an old locker, where personal life and labour come together. Realized with the support from Mijnmuseum in Beringen (BE).

The tours in Genk will be in Dutch and English, and on request in German, French, Italian or Polish and run from 31 May till 30 September 2012.
The departures are every Friday at 12.30 and Saturday at 15.00 (other dates and times on request).
Departures during opening weekend Manifesta9:
Thursday 31 May at 15.00, Friday 1 June at 14.30, Saturday 2 June and Sunday 3 June at 13.00 and 15.00

For reservations, please contact Het Vervolg at info@hetvervolg.org or +3211603019.

A Subjective Bus line (Genk) is a project by Grzegorz Klaman and FLACC and partnered by Het Vervolg Vzw (BE), Wyspa Institute of Art in Gdansk (PL) on conjunction with Alternativa International Visual Arts Festival in Gdansk, art producer Maks Bochenek and with support of Meta VZW (BE). Meta is the Flemish heritage organization for vintage tramcars and busses.

Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui