nl | en support us

7th International Seminar on Photography (ISP)

Roger Ballen, Bjorn Tagemose, Roger Wagner


Tentoonstelling: 7 juni - 27 juli 2003
Masterclasses: 21 - 25 juli 2003
Het tweejaarlijkse internationale fotografieproject omvat twee luiken : een seminarie en tentoonstellingen. In samenwerking met het Fotomuseum Provincie Antwerpen werden drie gerenommeerde fotografen geselecteerd die hun recent werk tentoonstelden en tevens optraden als gastdocent bij de masterclasses. De deelnemers van het seminarie, uit België en Nederland, konden gedurende een week onder begeleiding van de 3 gastdocenten werken die daarbij vooral het ontwikkelen van een eigen artistieke visie vooropstelden. De drie uiteenlopende invalshoeken waarmee deze fotografen hun medium benaderen boden zowel de deelnemers als het publiek de mogelijkheid om heel diverse uitgangspunten te leren kennen en te ervaren.

7th International Seminar on Photography (ISP)

Roger Ballen, Bjorn Tagemose, Roger Wagner

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001