nl | en steun ons

Werking

FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. Daartoe selecteert de organisatie jaarlijks maximaal acht kunstenaars – uit binnen- en buitenland, jong en ervaren – om een nieuw project op te zetten, waarbij de kunstenaars onbeperkt gebruik kunnen maken van onze uitgebreide faciliteiten (oven-, hout- en metaalateliers en de digitale studio) en een grondige inhoudelijke en organisatorische ondersteuning krijgen tijdens de voorbereiding en realisatie van het project. Elk project wordt door FLACC voorzien van een passend budget.

Daarnaast heeft FLACC een receptieve werking. Hierbij kunnen ook andere kunstenaars bij FLACC aan de slag op basis van een ingediend projectvoorstel. Bovendien worden de ateliers en de bijbehorende faciliteiten ook verhuurd aan professionele kunstenaars.

FLACC focust zich voornamelijk op projecten met aandacht voor de specifieke geografische, culturele, sociale of historische situatie van Genk/België/Euregio, alsmede projecten die uitgaan van de faciliteiten van FLACC of een duidelijke bijdrage leveren aan het nationale of internationale kunstenveld.

Voor elk van de kunstenaarsprojecten worden, indien nodig, partnerschappen met andere organisaties of individuen aangegaan om zo de technische, praktische of inhoudelijke realisatie te waarborgen.
Door onze jarenlange ervaring in het opzetten en uitvoeren van unieke kunstenaarsprojecten heeft FLACC een breed en zeer divers netwerk opgebouwd, variërend van culturele plekken tot jongerenorganisaties, van bedrijven tot lokale belangenbehartigers van minderheden, van technische experts in metaal, keramiek of hout tot professionals op het gebied van de lokale historie of geologie. Waar wij de benodigde technische kennis ontberen, vragen wij de hulp van lokale bedrijven of individuele experts om hun bijdrage te leveren om het project verder te helpen. Samen met onze faciliteiten zorgt dit ervoor dat FLACC een nationaal en internationaal erkende werk- en ontmoetingsplek met een internationale uitstraling is voor kunstenaars. Het biedt de kunstenaars tevens de mogelijkheid om hun professionele netwerk uit te breiden en duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan, die ook na afloop van de werkperiode blijven bestaan.

FLACC staat open voor samenwerking met andere culturele actoren uit binnen- en buitenland. Speciale aandacht gaat hierbij naar het onder de aandacht brengen van FLACC projecten en naar het bieden van kansen voor jonge kunstenaars of studenten van een kunstacademie.

FLACC werkt structureel samen met het Frans Masereel Centrum (Kasterlee) en de Jan van Eyck Academie (Maastricht) op het gebied van beschikbaar stellen van faciliteiten, onderzoek en ondersteuning van projecten die zich binnen het programma van de instellingen ontwikkelen. De werkplaatsfaciliteiten en technische expertise worden collectief ingezet voor de realisatie van producties en de Jan van Eyck Academie biedt onze kunstenaars vrije toegang tot de bibliotheek en het documentatiecentrum.

Om de artistieke werking te ondersteunen en te versterken maakt FLACC gebruik van een artistiek commissie.