nl | en steun ons

David Bade, Tirzo Martha

Camionetjes opgegraven

David Bade en Tirzo Martha zijn twee Nederlandse/Curaçaose kunstenaars die met hun Instituto Buena Bista, een kunstenplatform en -opleiding op Curaçao, neerstreken in Genk. Deze twee bijzondere kunstenaars maakten twee maanden lang van de galerie van het C-mine cultuurcentrum een broedplaats van talent in rechtstreekse verbinding met de rest van de stad. Met en voor de bewoners van Genk werd kunst gemaakt en er over gepraat. Voor en na deze intensieve werkperiode realiseerden de kunstenaars in de Genkse wijk Sledderlo samen met de bewoners 2 sculpturen. Sledderlo is een wijk in beweging door nieuwbouw, nieuwe ontsluiting en sociale verandering en de kunstenaars werkten met de bewoners over de invloed van deze infrastructurele veranderingen en de sociale implicaties hiervan.

David Bade, Tirzo Martha

Camionetjes opgegraven

Kunstenaars:

Dit project is een samenwerking tussen het C-mine cultuurcentrum, Nieuw Dak, FLACC en kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en het Mondriaan Fonds. Met bijzondere dank aan STEBO (Ann en Amina), Wijkmanager Liesbeth, en uiteraard alle buurtbewoners. Mede gerealiseerd met de steun van Ebema en CLS Europe coatings.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001