nl | en steun ons

Sarah Joy Zwarts


“Via de herinnering aan haar grootvader laat Sarah Joy Zwarts (NL, 1987) ons afdalen in de ondergrondse wereld van een steenkoolmijn waar hij beroepshalve aan verbonden was. Ooit vervulde hij zijn legerdienst in Nederlands-Indië - een ervaring die een rode draad in zijn leven blijft en waarvan enkele souvenirs aan herinneren. Helaas blijft zijn droom om tropische plantkunde te studeren onvervuld. Bestaat daarvoor een surrogaat? Is steenkool niet het residu van oerbossen die tijdens het Carboon, meer dan 300 miljoen jaar geleden, samengeperst raakten? Zwarts omschrijft de mijn als ‘jardins coulés’ of verzonken tuinen en maakt van haar grootvaders bestaan een knooppunt tussen het Indische regenwoud en het ontstaan van steenkool. Op die manier worden haar kunstwerken een dialoog die zowel miljoenen jaren overbrugt als ver uit elkaar gelegen topografieën met elkaar verbindt. Dit uitdagend vertelperspectief is gestoeld op lacunes op voorvaderlijk en paleontologisch vlak wat een interessante speculatieve ruimte biedt aan de visualisatie ervan.”

(citaat Stef Van Bellingen uit Het Verzonkene)

Binnen haar project verbindt Zwarts op contentieuze wijze de geschiedenis van haar grootvader met het Carboon. Door haar eigen inzichten toe te voegen, voegt ze nog een derde tijdsperiode, namelijk het heden, er aan toe. Haar grootvader overleed toen Zwarts nog jong was en via dit artistieke project poogt ze inzage te krijgen in dit voor haar onbekende deel van de familiegeschiedenis. Er zijn objecten uit zijn tijd in Nederlands-Indië (nu: Indonesië) en brieven van recenter aard die als aanknopingspunt dienen. Deze korte tijd in de toenmalige Nederlandse kolonie is bepalend geweest voor het leven van haar grootvader.

Vertrekkend vanuit deze beperkte informatie creëert Zwarts de artistieke ruimte om te onderzoeken, te verbinden en te plaatsen. Er ontvouwen zich series van aquarellen, waarbinnen de werken soms onderling maar weinig verschillen. De series helpen Zwarts naar het zoeken van de verbinding tussen de verschillende elementen. Het medium geeft haar de mogelijkheid van komen en gaan, verschijnen en verdwijnen en het samenvloeien van voor- en achtergrond. Elementen die niet alleen typisch zijn voor dit medium, maar ook voor tijd en herinnering, waar lagen en tijden ook veranderen, samenvloeien en tot een nieuw geheel verworden.

De kracht van haar werk zit in de eenvoudige lijkende afbeeldingen met een archetypische klaarheid. Vaak zijn ze monochroom en met een enkele plant, noot, bast, zaadkegel of exotisch object. Ze lijken snel neergezet, waarbij binnen een serie aquarellen van hetzelfde onderwerp vaak alleen degene worden getoond waar de toets, compositie, lijn en kleur juist is. Daardoor ontstaat een openheid tussen alle werken, die zorgt voor een onderlinge verbinding. Tijden en geografische locaties worden verbonden en langzaam wordt het verhaal van haar grootvader blootgelegd, gereconstrueerd aan de hand van objecten, brieven en fossielen. Het is geen exacte levensloop, maar een essentie van zijn leven en dromen opgesteld door zijn kleindochter.

Dit jaar verscheen de publicatie Jardins coulés, waarin de volledige tekst van Stef Van Bellingen is opgenomen.

Sarah Joy Zwarts


“Via de herinnering aan haar grootvader laat Sarah Joy Zwarts (NL, 1987) ons afdalen in de ondergrondse wereld van een steenkoolmijn waar hij beroepshalve aan verbonden was. Ooit vervulde hij zijn legerdienst in Nederlands-Indië - een ervaring die een rode draad in zijn leven blijft en waarvan enkele souvenirs aan herinneren. Helaas blijft zijn droom om tropische plantkunde te studeren onvervuld. Bestaat daarvoor een surrogaat? Is steenkool niet het residu van oerbossen die tijdens het Carboon, meer dan 300 miljoen jaar geleden, samengeperst raakten? Zwarts omschrijft de mijn als ‘jardins coulés’ of verzonken tuinen en maakt van haar grootvaders bestaan een knooppunt tussen het Indische regenwoud en het ontstaan van steenkool. Op die manier worden haar kunstwerken een dialoog die zowel miljoenen jaren overbrugt als ver uit elkaar gelegen topografieën met elkaar verbindt. Dit uitdagend vertelperspectief is gestoeld op lacunes op voorvaderlijk en paleontologisch vlak wat een interessante speculatieve ruimte biedt aan de visualisatie ervan.”

(citaat Stef Van Bellingen uit Het Verzonkene)

Binnen haar project verbindt Zwarts op contentieuze wijze de geschiedenis van haar grootvader met het Carboon. Door haar eigen inzichten toe te voegen, voegt ze nog een derde tijdsperiode, namelijk het heden, er aan toe. Haar grootvader overleed toen Zwarts nog jong was en via dit artistieke project poogt ze inzage te krijgen in dit voor haar onbekende deel van de familiegeschiedenis. Er zijn objecten uit zijn tijd in Nederlands-Indië (nu: Indonesië) en brieven van recenter aard die als aanknopingspunt dienen. Deze korte tijd in de toenmalige Nederlandse kolonie is bepalend geweest voor het leven van haar grootvader.

Vertrekkend vanuit deze beperkte informatie creëert Zwarts de artistieke ruimte om te onderzoeken, te verbinden en te plaatsen. Er ontvouwen zich series van aquarellen, waarbinnen de werken soms onderling maar weinig verschillen. De series helpen Zwarts naar het zoeken van de verbinding tussen de verschillende elementen. Het medium geeft haar de mogelijkheid van komen en gaan, verschijnen en verdwijnen en het samenvloeien van voor- en achtergrond. Elementen die niet alleen typisch zijn voor dit medium, maar ook voor tijd en herinnering, waar lagen en tijden ook veranderen, samenvloeien en tot een nieuw geheel verworden.

De kracht van haar werk zit in de eenvoudige lijkende afbeeldingen met een archetypische klaarheid. Vaak zijn ze monochroom en met een enkele plant, noot, bast, zaadkegel of exotisch object. Ze lijken snel neergezet, waarbij binnen een serie aquarellen van hetzelfde onderwerp vaak alleen degene worden getoond waar de toets, compositie, lijn en kleur juist is. Daardoor ontstaat een openheid tussen alle werken, die zorgt voor een onderlinge verbinding. Tijden en geografische locaties worden verbonden en langzaam wordt het verhaal van haar grootvader blootgelegd, gereconstrueerd aan de hand van objecten, brieven en fossielen. Het is geen exacte levensloop, maar een essentie van zijn leven en dromen opgesteld door zijn kleindochter.

Dit jaar verscheen de publicatie Jardins coulés, waarin de volledige tekst van Stef Van Bellingen is opgenomen.

Sarah Joy Zwarts

Jardins coulés

features a man whose dream to be a tropical botanist eventually becomes reality

Kunstenaars:

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001