nl | en steun ons

Catriona Leahy

In het oeuvre van Catriona Leahy is er een inherente interesse in plekken en ruimtes waar geschiedenissen samenkomen of die een bepaalde energie bevatten of uitstralen - een soort aura - van voorgaande generaties. Haar observaties focussen op de spanning, dissonantie en onzinnigheid die dergelijke plekken bevatten en zich uiten in tijd, ruimte en esthetiek. Hiermee ondermijnt ze de grenzen die bestaan tussen het statische en dynamische beeld, daagt ze uit om deze tegenstelling te overkomen en dwingt ze om samen te laten komen in een enkel beeld. De beschouwer wordt meegenomen in het ontwaken van het slapende beeld of het in gang zetten van het botsen van verschillende tijden.

Bij de tentoonstelling toont Leahy zowel enkele nieuwe als oude werken geïnspireerd op een oude industriële kunstmestfabriek in Ierland (Albatross). De ondergang van deze fabriek is vergelijkbaar met de teloorgang van de mijnindustrie in en rond Genk. Maar, in tegenstelling tot de overbodigheid van de Albatross, was er na de sluiting van de mijnen nog een sprankje hoop. Leahy selecteerde een aantal archivale foto’s die genomen zijn tijdens de opkomst van de mijnen en manipuleerde ze tot een gefragmenteerde en veranderde beelden. Vouwen en scheuren in de beelden representeren wat misschien als lichtlekken of lacunae – ruimtes of gaten zijn in het landschap, die een potentieel hebben of restanten van het verleden herbergen of zelfs verwijzen naar een mogelijke toekomst. De tijdelijkheid van de visuele manifestatie leert ons dat de consequenties van dergelijke activiteiten verschillende mogelijkheden geven en daarmee onvoorspelbaar zijn. Deze temporal latency is wat de aandacht van Leahy krijgt. Het zijn de golven of trillingen die gevoeld worden, veel later dan de gebeurtenis zelf, als sporen die versmelten in ons hedendaags zijn.

Catriona Leahy

Kunstenaars:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001