nl | en steun ons

Katsutoshi Yuasa

FABless grafisch druksysteem creëren

We lost something but we don't know what we lost.

Terugblikkend op de geschiedenis van de grafiek is het duidelijk hoe de prentdrukkunst een breder scala lezers en kijkers toegang tot kennis heeft gegeven en hoe het latere generaties de kans heeft gegeven om voort te bouwen op de intellectuele kennis van de voorgaande zonder dat die werd gewijzigd, zoals dat in mondelinge tradities wel het geval was. Grafiek was instrumenteel in het veranderen van de aard van het lezen in de samenleving. Bij FLACC wil ik graag een nieuwe serie houtsneden maken (getiteld "The Drowned World") met behulp van een lasersnijmachine (i.s.m. FABcafe en/of FABLab in kunstacademies). Mijn houtsnede wordt gemaakt op basis van een "zelf-gemaakte foto", en is "zelf-gesneden" en "zelf-gedrukt", maar ik zou graag een nieuw grafisch druksysteem creëren, een soort FABless-grafiek op basis van een “door anderen gemaakte foto”, “door anderen gesneden” en “door anderen-gedrukt”. Ik ben zeer geïnteresseerd in het spanningsveld tussen zelf-creatie en creatie door anderen. De identiteit van de grafiek situeert zich steeds tussen hen in. Dit is een van de redenen waarom grafiek zo weing wordt gewaardeerd binnen de hedendaagse kunstmarkt. Ik denk dat grafiek zeer belangrijke en universele filosofische thema’s aansnijdt als beeldend creatief medium. Het maakt deel uit van ons bestaan ​​en ons . Waarom is het medium van de grafiek ontstaan? Ik denk dat het is omdat we zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk belangrijke dingen willen vertellen, melden, onderwijzen en overbrengen. Als dat zo is, dan moeten we terug naar de oorsprong en nadenken over wat nu ons verhaal is voor de toekomst.

We lost something but we don't know what we lost.
Here is future and past.
Here is future and past.

Katsutoshi Yuasa

FABless grafisch druksysteem creëren

Kunstenaars:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001