nl | en steun ons

Stijn Van Dorpe

Theater 1:1 Waterschei


Het werk Theater 1:1 Waterschei is een herneming van Theater 1:1 Marchienne au Pont. Dat werk ontstond deze zomer als onderdeel van het project Hotel Charleroi en vloeit voort uit andere projecten die Stijn Van Dorpe recentelijk realiseerde, zoals A Small History of Modernity (Nijmegen 2013). Al deze werken geven een centrale rol aan de creatieve arbeid van anderen. Het is voor de kunstenaar niet zozeer de bedoeling te focussen op deze creativiteit op zich, maar veeleer om vragen te stellen bij de betekenis ervan in onze sociaal economische, neoliberale realiteit?

Voor het project Theater 1:1 Waterschei vroeg Stijn Van Dorpe aan de kunstenaars uit Waterschei een werk te leveren voor een expositie die hij organiseerde in het kader van zijn FLACC residentie. Hij nam ook een foto van het werk en maakte er een stapel fotokopieën van. Hij organiseerde enkele workshops met kinderen uit de buurt in samenwerking met een socio-culturele organisatie voor buurtjongeren en de plaatselijke basisschool en vroeg de kinderen om met één of meerdere fotokopieën van een specifiek kunstwerk aan de slag te gaan. De bedoeling was de fotokopieën te versnijden, scheuren, lijmen en te manipuleren om op die manier een nieuw beeld te creëren. Deze nieuwe beelden werden samen met de originele kunstwerken tentoongesteld in het casino van Waterschei waar ook FLACC gehuisvest is.

In de tentoonstelling vormen de werken twee groepen. Op één wand zijn de werken van de plaatselijke kunstenaars aangebracht, een andere wand presenteert de werken van de kinderen. Binnen deze opstelling worden twee generaties tegenover elkaar geplaatst waarbij de jongeren het werk van de ouderen ‘creatief’ herwerken en herinterpreteren.

Deze logica van vernieuwing zit diep ingebakken in ons cultureel, sociaal en pedagogisch denken. Kinderen moeten zich bepaalde informatie en vaardigheden eigen maken en dit verwerken tot iets nieuws. Het is deze logica die hier herhaald wordt als een theater van het dagelijkse leven. Kunstenaars maken werk en willen het tonen en kinderen worden verondersteld het bestaande te vernieuwen. Deze mentale beweging houdt zowel een moment van vernietiging in als een moment van hommage.

Door te werken met kinderen en met plaatselijke kunstenaars die dikwijls niet serieus genomen worden in de 'echte' hedendaagse kunstwereld, creëert Stijn Van Dorpe een afstand met de elitaire idee van hedendaagse kunst, en van de hedendaagse kunstwereld waar het FLACC deel van is. Er blijft een zekere discrepantie tussen zijn intenties en de intenties van de deelnemende kunstenaars en de kinderen. De kunstenaars willen hun werk tonen en de kinderen zijn deel van een pedagogisch systeem. Het is niet oneerlijk te zeggen dat deze mensen gebruikt worden om zijn installatie vorm te geven. Op die manier valt het werk tussen twee werelden.

Het ganse project evenals de onderdelen ervan, kunnen dan ook gezien worden als documenten met een educatief en ondervragend karakter. Ze zijn geplaatst in een tussenzone, tussen de elitaire hedendaagse kunstwereld en haar heersende culturele en pedagogische achtergrond.

Stijn Van Dorpe

Theater 1:1 Waterschei

Kunstenaars:

Met dank aan Hubert Ubachs, Ado Hamelryck, Joke Hansen, Véronique Alberghs, Christianne Jacobs, Gaby Martens, Jetty Van Campenhout, Herman Leroux, Jan Marechal, Gigos jeugdwelzijnswerk, Leo Nouwen, Basisschool De Bladwijzer (Genk), Luc Beck en de kinderen

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001