nl | en steun ons

Stian Ådlandsvik, Lutz-Rainer Müller

Unholy Matrimony

Stian Ådlandsvik (No) en Lutz-Rainer Müller (De) werken bij verschillende gelegenheden samen en hebben daarnaast ook elk een individuele praktijk. Hun collaboratieve werkproces ontstaat vaak ​​vanuit bepaalde situaties of contexten die ze ofwel zelf creëren of waarop ze reageren. Het feit elkaar gevonden te hebben als vertrouwde samenwerkingspartners wordt door hen opnieuw als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Reflectie over hun samenwerking vormt een van de belangrijkste drijfveren voor hun expressie, zowel als duo en als individuele kunstenaars. Het is ook dit communicatieve instrument dat Ådlandsvik en Müller in vraag stellen in de twee projecten die ze tijdens hun residency bij FLACC uitwerken.

Een van de twee ideeën betreft het opnieuw uitvinden en bouwen van een schop voor een graafmachine in metaal, en het vinden van verschillende contexten waarin het object als werktuig kan gebruikt worden. Hoe de schop zal worden gemaakt alsook hoe ze zal worden gebruikt, zijn belangrijke vragen die invloed zullen hebben op de vorm en het uiterlijk van de sculptuur. Een mogelijke manier om de vorm van de schop te bepalen zou erin kunnen bestaan de negatieve ruimte van een door de kunstenaar met blote handen gegraven ​​vorm in gietzand te vullen met vloeibaar metaal. Deze enigszins blinde, voorzichtige manier van vormgeven is nauw verbonden met het idee van een handgemaakte hybride vorm die balanceert tussen artistieke gedachte en praktisch gebruik. De sterke mechanische arm van een graafmachine zal worden gebruikt om de schop bewegen, mogelijks om een landschap te veranderen of gewoon een gat te graven. Maar de graafmachine zal ook een tijdelijk soort drager zijn van de sculptuur die verder vorm krijgt doorheen de sporen van fysieke arbeid.

Het tweede plan bestaat eruit om een sculpturaal idee – hoofdzakelijk een transformatieve procedure die kan worden toegepast op vrijwel elk hol voorwerp – te onderzoeken. De twee kunstenaars zijn begonnen met het verzamelen van verschillende voorwerpen uit de dagelijkse omgeving die zij willen vullen met beton, waarna het oorspronkelijke materiaal eromheen verwijderd kan worden. De betonnen vormen, gevormd door de holle binnenkant van de voorwerpen, zullen later dienen als sokkels voor beeldhouwwerken vervaardigd uit het materiaal van het oorspronkelijke object. Hierdoor hopen de kunstenaars een impliciete verwijzing te kunnen construeren die ontstaat vanuit de vorm van het object en het materiaal gebruikt om het te maken.

Terwijl het eerste idee veel onderzoek naar technische details en de plaats waar de schop kan worden gerealiseerd inhoudt, zal het tweede idee dag na dag kunnen worden uitgewerkt en verder ontwikkeld in FLACC.

Stian Ådlandsvik (˚1981) en Lutz-Rainer Müller (˚1977) werken sedert 2006 samen en zijn beide afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten van Oslo. Ådlandsvik studeerde ook aan de Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Müller volgde de Kunstacademie van Bergen en behaalde ook een diploma aan de Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Als duo hebben zij tentoonstellingen gehad in verschillende landen in Europa. Ze wonen en werken in Oslo en Leipzig.

Stian Ådlandsvik, Lutz-Rainer Müller

Unholy Matrimony

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001