nl | en steun ons

tentoonstelling Arbeid

Thomas Raat

Arbeid, een groepstentoonstelling georganiseerd i.s.m. Netwerk, centrum voor hedendaagse kunst (Aalst), onderzoekt de houding die diverse kunstenaars innemen in relatie tot artistieke arbeid. De tentoonstelling geeft de aanzet tot het ontwikkelen van alternatieve modellen die ervoor zorgen dat de kunstwerkplaats beter gaat aansluiten bij de veranderende noden en werkelijkheid van het kunstenaarschap. Vier kunstenaars halen het thema op verschillende manieren aan via werk dat geconcipiëerd werd tijdens een residentie in FLACC.

Er is de laatste jaren een hernieuwde interesse in ambachtelijke kunstproductie als keramiek-, hout- en glasbewerking. Deze verschuiving valt samen met een herdefiniëring van manueel werk binnen het veld van de eigentijdse high-tech media. De positie van de kunstenaar wordt hierbij ook in vraag gesteld. Wat maakt de kunstenaar “anders” dan de ambachtsman? Wanneer wordt arbeid “artistieke arbeid”?

Waarom wordt Belgisch Congolees aardewerk gezien als ambachtelijk, terwijl Art Nouveau aardewerk uit dezelfde periode een veel hogere artistieke waarde toegedicht krijgt? Hoe verandert de blik op de geschiedenis de positie van het aardewerk uit Belgisch Congo, namelijk van gebruiksvoorwerp zonder enige pretentie tot objecten in gerespecteerde musea? Is dit exemplarisch voor de moeizame verhouding met de koloniale geschiedenis? Stephanie Syjuco is al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en ambachtelijke productie en hun relatie tot globalisering en kapitalisme. In haar project “Empire/Other” zet zij de verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis.

Katsutoshi Yuasa ziet door de veranderde wereld niet alleen druk ontstaan op traditionele artistiek-ambachtelijke werkwijzen, maar ook kansen om deze voor de toekomst te behouden. Hightech-productiemogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Tijdens Kevin Rodgers’ werkperiode in FLACC maakte hij gebruik van twee specifieke vragen als uitgangspunten: waaruit bestaat het ontoegankelijk maken van de representatie? Wat betekent het voor een artistieke praktijk om ‘out of order’ te zijn?

Het recente werk van Thomas Raat richt zich op de verspreiding van de modernistische beeldtaal. Deze experimentele beeldtaal die voortkwam uit een kleine kring avant-gardisten werd in de loop van de jaren vijftig en zestig conventioneel, doordat vele kunstenaars en vormgevers haar tot voorbeeld namen. Zo ontstond een kunsthistorische schemerzone van afgeleide stromingen en toepassingen. Raat neemt deze schemerzone, die zich uitstrekt van meubelontwerpen tot boekomslagen, als vertrekpunt. ‘Modernistische’ beelden die zich lijken te positioneren op een omslagpunt. Het moment waarop het experimentele karakter van een radicale, nieuwe beeldtaal huiselijk wordt.

Praktische info:
Opening: zaterdag 3 oktober om 20.00.
Locatie: Netwerk, Houtkaai 15, 9300 Aalst
De tentoonstelling loopt van zondag 4 oktober tot zondag 15 november.

Stephanie Syjuco “Empire/Other”


De in San Francisco levende kunstenaar Stephanie Syjuco, al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en de ambachtelijke productie en hun relatie tot de globalisering en het kapitalisme, zet in het project "Empire/Other" haar verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis in de hedendaagse wereld. Het project maakt gebruik van 3-D modellering, scantechnologieën, digitale animatie, en keramiektechnieken om een multi-media-oeuvre dat ambachtelijke tradities kruist met de politiek van handelsroutes en gedwongen culturele overlappingen te genereren.

"Empire/Other" oorspronkelijk opgestart in de FLACC Werkplaats, begon met het voorbeeld van de koloniale erfenis van Belgisch Congo. De eerste projecttests omhelsden 3-D scans van Belgische Art Nouveau objecten uit de collectie van Het Stadsmuseum in Hasselt en aardewerk uit Belgisch Kongo uit de collectie van het MAS Museum in Antwerpen, daterend uit dezelfde periode van het begin van de 20e eeuw. De originele voorwerpen uit keramiek werden geproduceerd in eenzelfde tijdvak, maar laten zeer verschillende stijlen en kenmerken zien, waarbij hun vormelijk aspecten het directe gevolg zijn van een specifiek vakmanschap en culturele specificiteit. Syjuco, geboeid door de verborgen geschiedenis die in deze geladen voorwerpen is ingebed, gebruikt 3-D software-gebaseerde modelleringsalgoritmes om de cultureel verschillende virtuele vormen digitaal samen te brengen, en op die manier gebroken voorwerpen te creëren die weigeren zich als herkenbare objecten te presenteren. Deze letterlijke botsingen, die er uitzien als ijsbergen, scherven, of kristallijne gezwellen die ontspruiten uit organische vormen, worden driedimensionaal geprint in vaste vorm en uiteindelijk geproduceerd in keramische materialen, waardoor de conflicten opnieuw tastbaar worden in objecten die zich als psychologisch ‘bewijsmateriaal” van gemedieerde, onoplosbare geschiedenissen aan de toeschouwer presenteren.

"Empire/Other" is een langetermijnproject dat zal worden uitgebreid naar andere musea over de hele wereld; het zal gedeelde geschiedenissen vanuit verschillende collecties samenbrengen en ook andere koloniale machten (Britse, Franse, Spaanse, Amerikaanse) in zich opnemen.

Stephanie Syjuco “Empire/Other”


De in San Francisco levende kunstenaar Stephanie Syjuco, al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en de ambachtelijke productie en hun relatie tot de globalisering en het kapitalisme, zet in het project "Empire/Other" haar verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis in de hedendaagse wereld. Het project maakt gebruik van 3-D modellering, scantechnologieën, digitale animatie, en keramiektechnieken om een multi-media-oeuvre dat ambachtelijke tradities kruist met de politiek van handelsroutes en gedwongen culturele overlappingen te genereren.

"Empire/Other" oorspronkelijk opgestart in de FLACC Werkplaats, begon met het voorbeeld van de koloniale erfenis van Belgisch Congo. De eerste projecttests omhelsden 3-D scans van Belgische Art Nouveau objecten uit de collectie van Het Stadsmuseum in Hasselt en aardewerk uit Belgisch Kongo uit de collectie van het MAS Museum in Antwerpen, daterend uit dezelfde periode van het begin van de 20e eeuw. De originele voorwerpen uit keramiek werden geproduceerd in eenzelfde tijdvak, maar laten zeer verschillende stijlen en kenmerken zien, waarbij hun vormelijk aspecten het directe gevolg zijn van een specifiek vakmanschap en culturele specificiteit. Syjuco, geboeid door de verborgen geschiedenis die in deze geladen voorwerpen is ingebed, gebruikt 3-D software-gebaseerde modelleringsalgoritmes om de cultureel verschillende virtuele vormen digitaal samen te brengen, en op die manier gebroken voorwerpen te creëren die weigeren zich als herkenbare objecten te presenteren. Deze letterlijke botsingen, die er uitzien als ijsbergen, scherven, of kristallijne gezwellen die ontspruiten uit organische vormen, worden driedimensionaal geprint in vaste vorm en uiteindelijk geproduceerd in keramische materialen, waardoor de conflicten opnieuw tastbaar worden in objecten die zich als psychologisch ‘bewijsmateriaal” van gemedieerde, onoplosbare geschiedenissen aan de toeschouwer presenteren.

"Empire/Other" is een langetermijnproject dat zal worden uitgebreid naar andere musea over de hele wereld; het zal gedeelde geschiedenissen vanuit verschillende collecties samenbrengen en ook andere koloniale machten (Britse, Franse, Spaanse, Amerikaanse) in zich opnemen.

Stephanie Syjuco

“Empire/Other”

De in San Francisco levende kunstenaar Stephanie Syjuco, al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en de ambachtelijke productie en hun relatie tot de globalisering en het kapitalisme, zet in het project "Empire/Other" haar verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis in de hedendaagse wereld.

Kunstenaars:

Met dank aan MAS Antwerpen, Els De Palmenaer; Stadsmus Hasselt, Ann Delbeke en alle anderen die met ons in gesprek gingen over keramiek in de 20ste eeuw

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001